6.H

Rozvrh VI.H 2020/2021
6.H0123456789
POTVAJDVVVV
ÚTTV/LEDTV/LEDČJMČSPHVVO
STMAJČJD
ČTTVMAJVOČJZIF
TV/LEDFMČJ