Projekty a dotace, EU

Naše škola se zapojuje do mnoha projektů, které jsou financovány magistrátem města Kladna, ministerstvem školství nebo Evropskou unií. Nevyhýbáme se ani využití dalších zdrojů pro zkvalitnění výuky. Zároveň se snažíme vést žáky k solidaritě a do chodu školy zařazujeme i charitativní projekty.

Některé dlouhodobé projekty mají na našich stránkách vlastní sekce. Naleznete je zde:

Erasmus+ 2020/2022 Our Homes Have Much In Common (Naše domovy mají hodně společného) (KA2)

Erasmus+ 2020/2022 We Can Make a Difference (KA2)

Erasmus+ 2020/2021 Inkluze – můžeme na to jít lépe? (KA1) – projektové období prodlouženo do 2022

Erasmus+ 2019/2020 Na cestě za jazykovými dovednostmi (KA1) – projektové období prodlouženo do 2021

Erasmus+ 2018/2019 Za branou jazyků (KA1)

Erasmus+ 2016/2018 Past Generations New Innovations (KA2)

Erasmus+ 2017/2018 Brána jazyků otevřená (KA1)

Paměťové instituce – MŠMT ČR