SPC

SPC – speciálně pedagogické centrum (logopedického zaměření)
od 1.9.2015 při Základní škole Kladno, Brjanská 3078

Pracovníci centra:

 • Mgr. Jana Drahokoupilová – vedoucí pracoviště, speciální pedagog
 • Mgr. Viera Gažová – psycholog
 • Mgr. Dagmar Šmolíková – speciální pedagog
 • Mgr. Martina Miškovská – speciální pedagog

Náplň práce pracoviště:

 • komplexní psychologická a speciálněpedagogická diagnostika
 • logopedická reedukace
 • depistáže na požádání v MŠ a ZŠ
 • výjezdy ke klientům a žákům s podpůrnými opatřeními podle potřeby
 • participace na přípravě individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • spolupráce s řediteli, pedagogy a asistenty pedagogů
 • konzultace s rodiči, pedagogy a asistenty pedagogů
 • metodická pomoc pedagogům a asistentům pedagogů v MŠ a ZŠ
 • konzultace k odkladům školní docházky
 • reedukace specifických poruch učení na podkladě vývojové vady řeči
 • náprava grafomotorických obtíží
 • spolupráce s dalšími odborníky a institucemi

Pracoviště je umístěno v areálu školy, 1.pavilon vpravo – 1. patro.

Pracovní doba SPC

Pondělí 8,00 – 13,00 / 13,30 – 15,30
Úterý 8,00 – 13,00
Středa 8,00 – 13,00 / 14,00 – 16,00
Čtvrtek 8,00 – 13,00
Pátek 8,00 – 11,00