SPC

SPC – speciálně pedagogické centrum (logopedického zaměření)
od 1.9.2022 při Základní škole Kladno, Brjanská 3078

Pracovníci centra:

 • Mgr. Alžběta Drvotová – vedoucí pracoviště, speciální pedagog
 • Mgr. Barbora Červená – speciální pedagog
 • Mgr. Martina Miškovská – speciální pedagog
 • Mgr. Dagmar Šmolíková – speciální pedagog
 • PhDr. Katarína Rudleová – psycholog

Náplň práce pracoviště:

 • komplexní psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika
 • logopedická reedukace
 • depistáže na požádání v MŠ a ZŠ
 • výjezdy ke klientům a žákům s podpůrnými opatřeními podle potřeby
 • participace na přípravě individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • spolupráce s řediteli, pedagogy a asistenty pedagogů
 • konzultace s rodiči, pedagogy a asistenty pedagogů
 • metodická pomoc pedagogům a asistentům pedagogů v MŠ a ZŠ
 • konzultace k odkladům školní docházky
 • reedukace specifických poruch učení na podkladě vývojové vady řeči
 • náprava grafomotorických obtíží
 • spolupráce s dalšími odborníky a institucemi

Pracoviště je umístěno v areálu školy, 1.pavilon vpravo – 1. patro.

 

Objednávání pouze v pondělí a středu od 16 do 17 hodin. Během vyšetřování je telefon vypnutý.

V době školních prázdnin je provoz SPC omezený.