Základní škola Kladno, Brjanská 3078

Vítejte na stránkách Základní školy Kladno, Brjanská 3078. Kromě běžných tříd, které tvoří základ naší práce, otevíráme také třídy sportovní a třídy logopedické. V areálu školy se nachází Speciální pedagogické centrum. Škola je dobře vybavena, v několika specializovaných i běžných učebnách mohou učitelé a žáci využít interaktivní tabule nebo projektory s připojením na internet, část výuky probíhá v jazykové laboratoři nebo jedné ze dvou učeben informatiky. Velmi dobré je sportovní zázemí, kromě klasické tělocvičny využíváme i přetlakovou halu a zrekonstruovaná venkovní sportoviště. Výuka může být obohacena také nácvikem na dopravním hřišti.