Školní jídelna

Součástí školy je jídelna a školní kuchyně, která denně vaří jídla v kvalitě odpovídající všem normám a zdravým stravovacím nárokům.

Základní škola Kladno, Brjanská 3078
Provozní řád školní jídelny
platný od 30.8.2018

1) Každý strávník si musí zaplatit stravné (vložit peníze na konto). Platba stravného je možná dvěma způsoby. Jeden způsob platby stravného je hotově každý den ráno od 6.00 do 7.45 hodin a poslední tři dny v měsíci od 6.00 do 11.15 hodin (kromě 10.00 až 10.30 hodin). Stravné se neplatí o prázdninách a ředitelských dnech s výjimkou srpna.
Druhý způsob platby stravného je převodem přes účet. Každý, kdo využije možnosti placení přes internetové bankovnictví, se zaregistruje v pokladně školní jídelny. Každý strávník nahlásí banku, ze které se převod uskuteční, číslo účtu a jméno majitele účtu. V pokladně školní jídelny každý dostane variabilní symbol, který bude uvádět při převodu na náš účet.

2) Každý strávník musí mít bezkontaktní čip. Bez čipu nemůžete objednat ani odebrat stravu. Pokud strávník zapomene čip doma, dostane v pokladně školní jídelny náhradní doklad a na ten si odebere oběd. Pokud strávník čip ztratí, je v jeho zájmu si koupit nový (při koupi nového se starý čip zablokuje). Při ukončení stravování od vás odkoupíme (pouze jeden) funkční čip za 85,- Kč.

3)Každý strávník musí mít objednaný oběd. Objednávání obědů je možné dvěma způsoby. Jeden způsob je přes objednávkový box, který je přístupný denně od 6.00 do 14.00 hodin . Objednávky pro následující den se uzavřou ve 14.00 hodin pro dva druhy jídel. Ranní objednávky se přijímají denně od 6.00 do 7.45 hodin v pokladně školní jídelny, ale bez možnosti výběru.
Druhý způsob je objednávání přes internet. Každý strávník, který využije této možnosti se zaregistruje v pokladně školní jídelny (každý den 6.00-7.45 hodin). K registraci nahlásíte váš e-mail, ostatní informace dostanete od vedoucí školní jídelny.

4) Pro odhlašování obědů je box zablokován. Obědy lze odhlásit v pokladně školní jídelny (osobně nebo telefonicky denně od 6.00 do 7.45 hodin na tel. č. +420 312 310 085) nebo přes internet a to obědy na pondělí, úterý a středu nejpozději do pátku 10.00 hodin, obědy na čtvrtek a pátek odhlásit nejpozději v úterý do 10.00 hodin (časové omezení z důvodu objednání surovin na zhotovení obědů). Za neodhlášené obědy se neposkytuje náhrada.

5) Na konci školního roku se objednávání a odhlašování obědů uzavře vždy tři dny před zahájením hlavních prázdnin z důvodu vynulování nákladů a výdajů pro spotřebu potravin (důvodem je vyčerpání finanční bilance ve školním roce pro všechny žáky, včetně těch, kteří ukončí povinnou školní docházku).

6) V červnu se vracejí nevyčerpané peníze pouze těm strávníkům, kteří ukončí povinnou školní docházku nebo přejdou na jinou školu (nevyzvednuté peníze za stravné se převedou do fondu SRPŠ). Ostatním strávníkům se nevyčerpané peníze převedou do dalšího školního roku.

7) Žáci a zaměstnanci nemají nárok na oběd v době nemoci, prázdnin a ředitelského dne (výjimku tvoří pouze ti, kteří v době prázdnin nebo ředitelského dne budou ve škole např. děti umístěné ve školní družině nebo pověření zaměstnanci). V případě, že si žáci nebo zaměstnanci přihlásí oběd v době prázdnin nebo ředitelského dne, bude jim odhlášen.
V případě nemoci musí každý strávník oběd odhlásit. Pro tyto dny je zavedená jiná kategorie než v běžném provozu (tzn. pokud žáci nebo zaměstnanci v tyto dny budou mít zájem o oběd zakoupí si další čip).

8) Celý měsíc vaříme tři druhy jídel. O vedlejších prázdninách, o ředitelský den vaříme jeden druh (pokud není určený sanitární den). O vánočních a hlavních prázdninách se nevaří.

9) Obědy pro žáky se vydávají od 11.35 hodin, podle ukončení vyučování jednotlivých tříd a dále podle potřeb školy.

10) Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 10.45 do 11.15 hodin. Mimo uvedenou dobu se cizí strávníci nesmějí zdržovat v prostorách školní jídelny. Obědy se vydávají vždy na školní talíře.