DUMy (digitální učební materiály)

eu_penize_skolam_plakatUčební materiály dalších účastníků projektu lze nalézt na https://databaze.op-vk.cz

Digitální učební materiály v této sekci byly vytvořeny v rámci výzvy EU peníze školám.

Jsou k dispozici ke stažení ve dvou formátech, vždy celá sada komprimovaná do jednoho souboru.

PDF – pro tisk a náhled, přístupné ke stažení.
NOTEBOOK – pro interaktivní tabuli SmartBoard prosím kontaktujte naši školu k zaslání souborů 12zskladno@seznam.cz

Pro stažení materiálu klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte Uložit cíl jako…

Materiály jsou doplňovány průběžně.

6-9.ročník Výchova k občanství (Člověk a zdraví) Zdravý způsob života a péče o zdraví

6-9.ročník Výchova k občanství (Člověk a zdraví) Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

6-9.ročník Výchova k občanství (Člověk a zdraví) Osobnostní a sociální rozvoj

6-9.ročník Výchova k občanství (Člověk a společnost) Člověk ve společnosti

6-9.ročník Výchova k občanství (Člověk a společnost) Člověk a hospodářství

6-9.ročník Výchova k občanství (Člověk a společnost) Člověk a právo