Volitelné předměty pro šk.r. 2020-2021

V příloze najdete formuláře pro výběr volitelného předmětu pro příští školní rok.

Formulář vyplňte a pošlete mailem na 12zskladno@seznam.cz.

pro současnou 6.A, 6.B, 6.H Průzkum zájmu o výuku volitelného předmětu-7.roč.

pro současnou 7.A, 7.B  Průzkum zájmu o výuku volitelného předmětu-8.roč.

pro současnou 8.A, 8.B Průzkum zájmu o výuku volitelného předmětu-9.roč.

Termín odevzdání nejdéle do 19.5.2020

Není zatím stanoveno, kdo bude volitelné předměty vyučovat .

 

S pozdravem  Mgr. Libuše Netušilová, zást.řed.