Paměťové instituce – dotace MŠMT

MŠMT ČR zahájilo pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol “, jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku 2017/2018 se budou moci žáci vybraných základních škol zúčastnit vzdělávacích programů paměťových institucí.

Pokusné ověřování má za cíl zjistit využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků (zážitkové pedagogiky a oživené historie) pro zlepšení výuky žáků základních škol (1. i 2. stupně). Vychází jak z doporučení mezinárodních organizací (OECD, UNESCO apod.), tak i z již relativně zavedené praxe paměťových institucí, které pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie žákům a studentům již dnes přibližují různá historická období prostřednictvím vzdělávacích programů.

Účastníci pokusného ověřování si vybírají některé ze vzdělávacích programů paměťových institucí, jejichž seznam byl sestaven MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultury.
V rámci pokusného ověřování tohoto programu získala naše škola pro naše žáky finanční prostředky na exkurze s cílem zkvalitnění výuky dějepisu a jeho propojení s dalšími předměty.