Erasmus+ 2020/2022 (KA2 – Norsko)

 

 

 

Erasmus+ 2020/2022 We can make a difference (KA2)

Projekt We Can Make a Difference je zaměřený na možnosti výuky v oblasti udržitelnosti rozvoje. Je primárně určen žákům školy, jeho součástí je také výměna příkladů dobré praxe mezi učitelskými týmy z Norska (koordinátorská země), Česka, Itálie, Španělska, Řecka a Lotyšska.

Cílem projektu je především zvýšení povědomí o společenských, ekonomických i ekologických aspektech udržitelného rozvoje v souvislosti s cíli OSN. Žáci se budou učit orientovat v informacích, které jim předkládají média a ověřovat je pomocí vlastního průzkumu v dalších zdrojích. Mezi plánované aktivity patří krátkodobé i dlouhodobé projektové práce a projektové dny. Teoretické poznatky budou žáci doplňovat aktivitami v terénu, laboratorními, výtvarnými a dalšími pracemi k rámci kterých budou hledat drobné kroky, kterými mohou ve svém každodenním životě přispět ke zlepšení života na naší planetě.

Projekt je plánován jako dvouletý s možností prodloužení dle aktuální situace. Byl zahájen 31.12.2021