Erasmus+ 2020/2022 (KA2 – Norsko)

 

 

 

Erasmus+ 2020/2022 We can make a difference (KA2)

Projekt We Can Make a Difference je zaměřený na možnosti výuky v oblasti udržitelnosti rozvoje. Je primárně určen žákům školy, jeho součástí je také výměna příkladů dobré praxe mezi učitelskými týmy z Norska (koordinátorská země), Česka, Itálie, Španělska, Řecka a Lotyšska.

Cílem projektu je především zvýšení povědomí o společenských, ekonomických i ekologických aspektech udržitelného rozvoje v souvislosti s cíli OSN. Žáci se budou učit orientovat v informacích, které jim předkládají média a ověřovat je pomocí vlastního průzkumu v dalších zdrojích. Mezi plánované aktivity patří krátkodobé i dlouhodobé projektové práce a projektové dny. Teoretické poznatky budou žáci doplňovat aktivitami v terénu, laboratorními, výtvarnými a dalšími pracemi k rámci kterých budou hledat drobné kroky, kterými mohou ve svém každodenním životě přispět ke zlepšení života na naší planetě.

Společnou část projektu tvoří Twinspace, kam postupně přispívají všichni partneři. Podívat se můžete na https://twinspace.etwinning.net/173808/pages/page/1583642

Výstupy vytvořené po změně platformy můžete shlédnout na projektovém Google Drive zde.

Projekt je plánován jako dvouletý s možností prodloužení dle aktuální situace. Byl zahájen 31.12.2021