Klasické třídy

Klasické třídy tvoří základ naší práce a běžnou součástí práce v nich je inkluzivní vzdělávání a integrace žáků s různými handicapy. Chceme proto být NORMÁLNÍ ŠKOLOU se všemi pozitivy, které toto označení přináší, protože je normální mít svůj názor a umět ho formulovat a hájit. Jsme partneři a máme společný cíl – získat odpovídající dovednosti, vědomosti a postoje.

Snažíme se ve škole vytvořit demokratické klima, jehož základ je položen již v Radě žáků, abychom mohli poskytnout žákům kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání zaměřené jak k dalšímu studiu, tak i k praktickému životu. Usilujeme o rozvoj osobnosti každého žáka na základě pochopení a přijetí obecně platných mravních principů s důrazem na zdravý životní styl s ovlivňováním využití volného času žáků. Nezanedbatelnou součástí je také práce s moderními informačními technologiemi, která plynule navazuje na ostatní komunikační schopnosti a dovednosti vštěpované žákům školy.