Pro vystupující žáky

Žáci, kteří končí povinnou školní docházku na naší škole, a jejich rodiče, potřebují množství informací ke správnému výběru další školy či vyplnění přihlášek. Výchovná poradkyně pro volbu povolání vám jejich valnou část poskytuje prostřednictvím článků v této sekci.

Důležité informace naleznete také na portálu www.infoabsolvent.cz