Volitelné předměty

Každoroční nabídka volitelných předmětů na naší škole se mění. Ve školním vzdělávacím programu máme připraveny osnovy pro 13 volitelných předmětů a dva druhé cizí jazyky. Podle aktuální situace zužujeme nabídku pro naše žáky, tak, aby zůstala co nejpestřejší.
Tabulka možných volitelných předmětů dle Školního vzdělávacího programu Normální škola

Předmět Nabídka a týdenní časová dotace v ročnících
7.ročník 8.ročník 9.ročník
Německý jazyk – druhý cizí jazyk 3 3
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk 3 3
Dekorační práce 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Hokejová příprava (pouze sportovní třídy) 1 2
Informatika 1 nebo 2 1 nebo 2
Konverzace v anglickém jazyce 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Kuchařská příprava 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář a praktika z chemie 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář a praktika z přírodopisu 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář a praktika ze zeměpisu 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář z českého jazyka 1 nebo 2 1 nebo 2 1nebo 2
Seminář z matematiky 1 nebo 2 1nebo 2
Seminář ze společenskovědních předmětů (zaměřeno na dějepis) 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Sportovní výchova 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Technické činnosti 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2