Volitelné předměty

Každoroční nabídka volitelných předmětů na naší škole se mění. Ve školním vzdělávacím programu máme připraveny osnovy pro 13 volitelných předmětů a dva druhé cizí jazyky. Podle aktuální situace zužujeme nabídku pro naše žáky, tak, aby zůstala co nejpestřejší.
Tabulka možných volitelných předmětů dle Školního vzdělávacího programu Normální škola

Předmět Nabídka a týdenní časová dotace v ročnících
7.ročník 8.ročník 9.ročník
Německý jazyk – druhý cizí jazyk 3 3
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk 3 3
Dekorační práce 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Hokejová příprava (pouze sportovní třídy) 1 2
Informatika 1 nebo 2 1 nebo 2
Konverzace v anglickém jazyce 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Kuchařská příprava 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář a praktika z chemie 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář a praktika z přírodopisu 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář a praktika ze zeměpisu 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Seminář z českého jazyka 1 nebo 2 1 nebo 2 1nebo 2
Seminář z matematiky 1 nebo 2 1nebo 2
Seminář ze společenskovědních předmětů (zaměřeno na dějepis) 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Sportovní výchova 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
Technické činnosti 1 nebo 2 1 nebo 2 1 nebo 2
 • Články pro volitelné předměty

  • Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

   Volitelné předměty  ve šk.r. 2021-2022     7.A,B Sportovní výchova                               2hod.                             p.uč. Schneider Seminář a praktika z přírodopisu         2hod.                             p.uč. Flachsová Konverzace v anglickém jazyce           2hod.                             p.uč. Lechnýřová Číst dále »
  • Volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

   Volitelné předměty 2019-2020 7.A,B – 2hod./týdně 7.H – 1hod./týdně Sportovní výchova – p.uč. Novotný Seminář a praktika z přírodopisu – p.uč. Novotná Konverzace v anglickém jazyce Číst dále »
  • Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

   7AB 2 hod./týdně 7H 1 hod./týdně Sportovní výchova – p.uč.Novotný Seminář a praktikum z přírodopisu – p.uč.Čibera Konverzace v AJ – p.uč.Lechnýřová 8AB, 9AB 1 hod./týdně Číst dále »
  • Volitelné předměty ve školním roce 2016/2017

   7.ročník 7AB (2 hodiny týdně) Seminář a praktikum z přírodopisu (p.uč. Novotná) Sportovní výchova (p.uč. Novotný) 8.ročník 8AB (1 hodina týdně) Technické činnosti (p.uč. Novotný) Seminář Číst dále »
  • Volitelné předměty ve školním roce 2015/2016

   7.ročník 7.A,B Seminář a praktikum z přírodopisu  (2hod/týdně) SPP p.uč. Novotná Sportovní výchova SV p.uč. Novotný   8.ročník 8.A Sportovní výchova (1hod/týdně) SV p.uč. Novotný Seminář Číst dále »