Erasmus+ 2020/2021 (KA1)

 

 

 

Naše je již čtvrtým rokem úspěšná při podávání žádostí o grant pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt „Inkluze – můžeme na to jít lépe?“ navazuje na předchozí mobility a vychází z jedné z potřeb naší školy – zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt začíná v prosinci 2020 a končí v listopadu 2021. Vzhledem k situaci kolek Covid-19 jsme požádali o prodloužení projektového obrobí o jeden rok. V plánu je jedna mobilita (Spojené krílovství). Kromě účasti na kurzu zahrnuje projekt i návazné činnosti; tvorby výukových materiálů, ukázkové hodiny, metodické semináře pro kolegy.

Projektu se účastní:

Mgr. Pavlína Lechnýřová – metodický kurz zaměřený na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Články pro Erasmus 2020/2021 KA1