Erasmus+ 2018/2019 (KA1)

Naše škola byla úspěšná při podání další žádosti o grant pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt „Za branou jazyků“ navazuje na předchozí mobility. Začíná v prosinci 2018 a končí v listopadu 2019. V plánu byly původně tři mobility učitelů na jazykové kurzy (Spojené království, Německo, Malta) a jedna mobilita zaměřená na výuku pomocí metody CLIL (Spojené království). Vzhledem ke komplikovaným jednáním spojeným s odchodem Spojeného království z Evropské Unie byla národní agenturou schválena žádost o změnu cílové destinace ve dvou případech na Irsko. Kromě jazykového vzdělávání zahrnuje projekt i návazné činnosti; tvorby výukových materiálů, ukázkové hodiny, metodické semináře pro kolegy.

Od projektu si slibujeme, stejně jako od předchozích realizací, následné zkvalitnění výuky anglického a německého jazyka na naší škole. Učitelé jsou po svém návratu povinni zapracovat získané jazykové a především kulturní poznatky do svých hodin ve formě pracovních listů včetně metodiky jejich využití, které budou k dispozici na stránkách naší školy. Materiály pro svou práci budou sbírat během svého pobytu ve Spojeném království ať už ve formě obrazové nebo videodokumentace nebo ve formě letáků, map, lístků a dalších drobností využitelných pro ukázkovou práci v hodinách. Šíření poznatků bude zabezpečeno také pořádáním metodických schůzek pro kolegy, kteří možnost vycestovat nedostali.

Projektu se účastní:

Mgr. Pavlína Lechnýřová – metodický kurz CLIL – Irsko
Ing. Jiří Bajer – jazykový kurz – Malta
Bc. Erika Kacerovská – jazykový kurz – Německo
Jana Horváthová – jazykový kurz – Irsko