Erasmus+ 2019/2020 (KA1)

 

 

 

Naše je již třetím rokem úspěšná při podávání žádostí o grant pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt „Na cestě za jazykovými dovednostmi“ navazuje na předchozí mobility. Začíná v prosinci 2019 a končí v listopadu 2020. V plánu jsou tři mobility učitelů na jazykové kurzy (Irsko a Malta) a jedna mobilita zaměřená využití ICT technologií ve výuce (Irsko). Kromě jazykového vzdělávání zahrnuje projekt i návazné činnosti; tvorby výukových materiálů, ukázkové hodiny, metodické semináře pro kolegy.

Od projektu si slibujeme, stejně jako od předchozích realizací, zkvalitnění výuky anglického a jazyka na naší škole a vnesení nových metod využití ICT technologií do výuky dalších předmětů. Učitelé jsou po svém návratu povinni zapracovat získané jazykové a především kulturní poznatky do svých hodin ve formě pracovních listů včetně metodiky jejich využití, které budou k dispozici na stránkách naší školy. Materiály pro svou práci budou sbírat během svého pobytu v Irsku a na Maltě ať už ve formě obrazové nebo videodokumentace nebo ve formě letáků, map, lístků a dalších drobností využitelných pro ukázkovou práci v hodinách. Šíření poznatků bude zabezpečeno také pořádáním metodických schůzek pro kolegy, kteří možnost vycestovat nedostali.

Projektu se účastní:

Mgr. Pavlína Lechnýřová – metodický kurz – využití ICT ve výuce – Malta
Mgr. Martina Miškovská – jazykový kurz – Malta
Iva Znamenáčková – jazykový kurz – Irsko
Marie Křivánková – jazykový kurz – Irsko