Školská rada

Členové Školské rady:

Zástupci zřizovatele

Mgr.Magda Michalová
Ing.Zdeněk Slepička

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr.Ivana Mánková
Mgr. Martina Tesařová

Zákonní zástupci nezletilých žáků

Petra Fejfarová
Lucie Fürstová

Školská rada

 • orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy
 • naše ŠR je 6-ti členná ( 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogů, 2 zástupci zřizovatele)
 • členové jsou voleni, funkční období 3 roky
 • zasedání ŠR 2x do roka, svolává předseda

Činnost ŠR:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Články pro školskou radu

  • Výsledky voleb do Školské rady

   Výsledky voleb do Školské rady 19.6.2024 a 21.6.2024. Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Martina Tesařová Mgr. Eva Juklíčková Zákonní zástupci: p. Jaroslav Bernhard p. Michaela Kestnerová Zástupci zřizovatele: Číst dále »
  • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY (19.6.2024 a 21.6.2024)

   Volby pedagogických pracovníků  proběhnou 19.6.2024. Volby zákonných zástupců proběhnou 21.6.2024 v době od 8.00 do 13.00. Urna je umístěna v hlavním pavilonu v přízemí.  Seznam kandidátů:  Číst dále »
  • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

   Ředitelství Základní školy Kladno, Brjanská 3078 oznamuje, že dne 19.6.2024 od 8.00 do 13.00 proběhnou v hlavním pavilonu školy volby pedagogických pracovníků do Školské rady. Ředitelství Základní Číst dále »
  • Výsledky voleb do Školské rady

   Výsledky voleb do Školské rady. Výsledky voleb do Školské rady Číst dále »
  • Kandidáti do Školské rady

   Na základě přihlášení byli do Školské rady zařazeni na kandidátní listinu následující zákonní zástupci ( řazeno abecedně): Berounová Jana Fejfarová Petra Fürstová Lucie Kopernická Jana Pecová Číst dále »
  • Jmenný seznam členů Školské rady 2018/20

   Jmenný seznam členů Školské rady pro funkční období 2018-2020 Zástupci zřizovatele RNDr.ThMgr.Petr Soudek, Ph.D Ing.Zdeněk Slepička Zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr.Ivana Mánková Mgr.Petra Hejkalová Zákonní zástupci Číst dále »
  • Výsledky voleb do Školské rady

   Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Kladno, Brjanská 3078 Ve dnech 15.-16.11.2017 proběhly na naší škole volby do Školské rady. Zvolení kandidáti: Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Číst dále »
  • Volby do Školské rady

   Volby do Školské rady Ředitel Základní školy Kladno, Brjanská 3078 vyhlašuje volby do Školské rady . Volby do ŠR proběhnou na naší škole 15.-16.11.2017. Zákonní zástupci a Číst dále »
  • Zápis ŠR 22.10.2015

   Zápis ŠR 22.10.2015 Členové Školské rady schválili školní řád  a klasifikační řád pro šk. rok 2015-2016 Rada se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu – beze změn Číst dále »