Školská rada

Členové Školské rady:

Zástupci zřizovatele

RNDr.ThMgr.Petr Soudek, Ph.D
Ing.Zdeněk Slepička

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr.Ivana Mánková
Mgr.Petra Hejkalová

Zákonní zástupci nezletilých žáků

Petra Fejfarová
Miroslav Černý

Školská rada

 • orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy
 • naše ŠR je 6-ti členná ( 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogů, 2 zástupci zřizovatele)
 • členové jsou voleni, funkční období 3 roky
 • zasedání ŠR 2x do roka, svolává předseda

Činnost ŠR:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Články pro školskou radu

  • Jmenný seznam členů Školské rady 2018/20

   Jmenný seznam členů Školské rady pro funkční období 2018-2020 Zástupci zřizovatele RNDr.ThMgr.Petr Soudek, Ph.D Ing.Zdeněk Slepička Zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr.Ivana Mánková Mgr.Petra Hejkalová Zákonní zástupci Číst dále »
  • Výsledky voleb do Školské rady

   Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Kladno, Brjanská 3078 Ve dnech 15.-16.11.2017 proběhly na naší škole volby do Školské rady. Zvolení kandidáti: Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Číst dále »
  • Volby do Školské rady

   Volby do Školské rady Ředitel Základní školy Kladno, Brjanská 3078 vyhlašuje volby do Školské rady . Volby do ŠR proběhnou na naší škole 15.-16.11.2017. Zákonní zástupci a Číst dále »
  • Zápis ŠR 22.10.2015

   Zápis ŠR 22.10.2015 Členové Školské rady schválili školní řád  a klasifikační řád pro šk. rok 2015-2016 Rada se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu – beze změn Číst dále »