Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Učební plány (jsou součástí Školního vzdělávacího programu)

Preventivní program

Školní řád a klasifikační řád (jsou součástí Školního vzdělávacího programu)

Výroční zpráva školy 2019/2020

Zpráva České školní inspekce

Plán činností EVVO (Celý plán je součástí Školního vzdělávacího programu, aktualizuje se pouze tabulka činností)

Výroční zpráva o podávání informací

Program proti šikanování (platný od roku 2016)

Krizový plán školy

Odkaz na rozpočet školy na stránkách zřizovatele

ICT směrnice