Formuláře ke stažení

Zde naleznete všechny formuláře ke stažení v pořadí ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SPC, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ JÍDELNA, stačí rolovat stránkou dolů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Informovaný souhlas se zařazením dítěte do logopedické třídy

informovany souhlas logo 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů dítěte pro žáky základních škol

Souhlas se zpracovanin OU ditete 

Žádost o odklad povinné školní docházky

odklad 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – všechny typy tříd

 zadost-o-prijeti

Zápisní list pro nově přijímané žáky

Zápisní list pro nově přijímané žáky

Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání

zpetvzeti zadosti 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání při přestupu z jiné školy

Žádost o přijetí z jiné školy

Žádost o individuální vzdělávací plán (integrovaní žáci)

formular_ivp 

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z výuky Tv

uvolneni_z_tv PDF

Žádost o uvolnění z výuky – hokejové tréninky

Žádost o uvolnění z výuky – hokejové tréninky

Žádost o povolení docházky desátým školním rokem

zadost_desatym_rokem 

Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

odloz_ze_zdrav 

Žádost o plnění povinné školní docházky v zahraničí

zadost_studium_zahranici 

Posudek o zdravotní způsobilosti (plavání, ŠvP, akce…)

Posudek o zdravotni zpusobilosti ditete

Plná moc pro zastupování žáka

plna moc 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zápisový lístek do školní družiny

druzina_zapis 

Odhláškový lístek ze školní družiny

druzina_ odhlaska 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

stravovani_prihlaska