Co se děje ve škole

Ve škole občas probíhají aktivity, které se netýkají pouze jedné nebo dvou tříd, ale celé školy, například renovace areálu, výchovně vzdělávací programy apod. Právě jim je určena tato sekce.