Category Archives: Projekty, dotace EU

Vánoční dílničky

Ve středu  6.prosince se odpoledne sešlo mnoho rodičů, žáků 1. stupně a jejich sourozenců ve škole, kde pro ně paní učitelky připravily „Vánoční dílničky“. Akce trvala 2 hodiny a po celou dobu v pavilonu panoval čilý pracovní ruch a vánoční nálada. Děti si vyráběly vánoční zvonky, hvězdičky, ozdoby z barevy na sklo,  vánoční přáníčka, svícínky, andělíčky z vlny, vánoční stromky z ruliček od toalet. papíru a zdobily si perníčky a ozdoby z moduritu. Zejména o některé výrobky byl takový zájem, že připravené zásoby nestačily pro všechny zájemce. Však my to příště vylepšíme! V jedné třídě se střídalo po čtvrt hodinách čtení adventních pohádek o andělíčcích a zpívání koled u klavíru. Byl zajištěn i pitný režim, kde se dal sehnat „kouzelný“ ovocný čaj, který se hned dal pít :-). Rodiče  se zaujetím pomáhali dětem při práci a zbyl jim i čas popovídat si s ostatními rodiči nebo paní učitelkami. Rozcházeli jsme se s pocitem, že jsme si užili pěkné společné chvíle a také to zejména dětem zkrátilo to dlouhatánské čekání na Štědrý den. Celá akce byla podpořena z projektu PROP.

Implementace reformy 3.2.2. národního plánu obnovy – PROP

PROP – banner

Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+

Realizace projektu : 1.1.2023 – 30.8.2025

č.j.projektu :  MSMT – 18109/2022-6

název projektu: PROP ZŠ Brjanská Kladno

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

 

Projekt:  Národní plán obnovy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Projekt: Národní plán obnovy – prevence digitální propasti v základních a středních školách.

 plakát

termín plnění projektů:  rok 2022-2023

Škola získává finanční prostředky na:

– na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

– na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky

 

Digitalizujeme školu

Doučování žáků škol 2021-2023- financováno EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.  

  • individuální doučování žáků školy
  • skupinové doučování žáků školy
  • doučování by mělo mít primárně prezenční formu a mělo by být zaměřeno na stěžejní předměty

plakát Doučování

Erasmus Days 11.10.2019

  Projekty z programu Erasmus + financované z fondů Evropské unie realizujeme na naší škole již pátým rokem. Letos jsme se rozhodli připojit se k celoevropské akci Erasmus Days (více informací naleznete zde)

Každá škola si projektový den organizuje jinak. My se rozhodli podpořit zároveň i dlouhodobý vnitroškolní projekt Velký-malý kamarád a dát příležitost zazářit našim osmákům a deváťákům. V pátek 11.10.2019 budou mít pro naše prvňáčky, druháčky a třeťáčky připravené soutěžní disciplíny s tématikou členských států Evropské unie. A bude to frmol! Přes třicet stanovišť a téměř půlka školy se sejde na školních sportovištích. Stanoviště budou nejen sportovní, ale i vědomoství, dovednostní, nebo prostě jen tak, pro zábavu. Ceny máme, získali jsme je od naší národní agentury DZS.

Zahálet nebudou ani ostatní žáci školy. Společně s třídními učiteli absolvují celodenní projekt. Aby vše bylo spravedlivé, zástupci tříd si rozlosují jednotlivé státy.

Pro příznivce kvízů jsme vytvořili krátký KAHOOT s otázkami o zvycích našich sousedů. Pokud si jej chcete zahrát, v aplikaci KAHOOT vyhledejte veřejný kvíz Napříč Evropou – Pravda nebo lež?

Chcete se přijít podívat, jak právě ti vaši školáci Erasmus days prožívají? Nahlašte předem svou účast třídní učitelce vaší ratolesti, bez předchozího ohlášení vás do areálu pustit nemůžeme. Jde nám o bezpečí vašich dětí.

Akce na sportovištích začne kolem deváté hodiny a skončí kolem dvanácté. Přece jen musíme všechno připravit a pak také uklidit.

V rámci akce se můžete informovat i o proběhlých, probíhajících nebo plánovaných projektech Erasmu+ na naší škole.

Držme si palce nejen Erasmus Days, ale i dalším mezinárodním projektům, které bychom rádi uskutečnili. Konkurence je veliká, ale my a naši žáci to hned tak nevzdáme!

Erasmus Day: Všude žijí lidé

         

Naše škola se přihlásila do účasti na mezinárodní akci Dny Erasmu. Cílem akce je hravým způsobem seznámit žáky školy, jejich rodiče i širokou veřejnost s možnostmi mezinárodních projektů financovaných z fondů Evropské unie a našimi osobními zkušenostmi s nimi.

 

KDY? 11.října 2019

KDE? Při naší základní škole ZŠ Kladno, Brjanská 3078

CO? To už je komplikovanější 🙂

Pro žáky 1.-3.tříd připraví žáci vybraných tříd druhého stupně zábavné dopoledne plné kvízů, sportovní soutěží a hádanek. Akce proběhne podle počasí buď na školním hřišti, nebo ve školní tělocvičně a hale, zklame-li nás počasí.

Pro širokou veřejnost, zejména pro ozvláštnění výuky 

bude k dispozici speciální edice veřejně přístupného kvízu v aplikaci KAHOOT.

Pro nadšence geocachingu bude založena jednodenní, jubilejní jednodenní keška, k jejímuž vyřešení budou muset dohledat informace o zahraničních projektech naší školy. Všechny jsou na stránkách naší školy, stačí trocha snahy 🙂 Při jejím hledání se samozřejmě zapotí i naši žáci v hodinách zeměpisu.

3.C – projekt e-Twinning Symbols of my town

V lednu v naší třídě proběhla část projektu Symbols of my town. Rozdělili jsme se do 4 družstev a nejprve si procvičili vytváření myšlenkové mapy o organizacích, školách, firmách a klubech ve městě. V druhé části projektu jsme vytvořili koláže s různými logy měst, ve kterých bydlí žáci naší třídy. Při závěrečné diskusi jsme porovnali symboly různých měst (v čem jsou podobné, v čem jiné, co mají všechny znaky společného a proč).

Podívejte se na výsledky našeho přemýšlení a  tvoření :

3.C – e-Twinningový projekt Symbols of my town (představení)

Dobrý den,

 

naše třída se zúčastní e-Twinnigového projektu Symbols of my town. Během poloviny školního roku budeme poznávat historii, znaky a symboly našeho města. V úvodu se vám představuje celá naše třída.

Složte si s námi puzzle : https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1282d12e511b

Poznali jste, že stojíme na Náměstí starosty Pavla před Mariánským sloupem a radnicí?

DARY OD SPOLEČNOSTI LEGO Production s.r.o. 2016

V roce 2016 se podařilo naší škole získat finanční prostředky od společnosti LEGO Production s.r.o.  na 2 školní projekty.

První projekt se nazýval 1.STUPEŇ SE UČÍ S LEGO a po jeho schválení jsme získali prostředky na nákup 10 různých sad stavebnic Lego Education po 10 – 15 kusech stavebnic jednoho druhu.

Hlavní myšlenkou celého projektu 1. stupeň se uči s Legoje snaha zefektivnit výuku na naší škole v oblasti přírodních věd a matematiky, rozvoj všech řečových oblastí ve speciálních třídách pro žáky s vadami řeči a hlavně výuku zatraktivnit pro všechny děti. Díky stavebnicím Lego Education a jejich zábavné formě se rozvíjí žáci nejen s různým stupněm postižení, ale žáci průměrně i nadprůměrně nadaní. Složitější stavebnice s programováním mohou využívat při výuce i žáci 6. a 7. ročníků.

V druhém projektu GEOMETRIE HRAVĚ jsme vybudovali hřiště s příslušenstvím (tabule, lavičky, skřín plná pomůcek) určené k praktické výuce geometrie.

Díky finančnímu daru od společnosti LEGO Production s.r.o. se podařilo na volném prostranství vybudovat podnětné prostředí, ve kterém si žáci vychutnají hru nebo jinou tvořivou činnost, při které sami zjistí některé zákonitosti matematiky, které si upevní v praktických dovednostech a sami rozhodnou, co bylo prospěšné a co příště udělají jinak. Učení se tak stává zábavnou hrou, která nám pomáhá navodit situace, které si žáci lépe mohou představit a lépe tak vyhledat odpovědi, nad kterými pak můžeme rozmýšlet či o nich debatovat. V odpoledních hodinách může hřiště využívat školní družina nebo třídy 2. stupně jako venkovní učebnu.

Děkujeme společnosti LEGO Production s.r.o. za poskytnutí daru, a tím zlepšení výchovně-vzdělávacích podmínek při výuce technických předmětů, matematiky  a českého jazyka ve všech třídách 1. stupně.

Fotografie žáků při využívání  hřiště a stavebic :

Dárcovský program ETELA 2016

V roce 2016 se nám podařilo získat dar od společnosti ETELA, o. p. s., který byl určen na vybavení  logopedických tříd novými pomůckami pro rozvoj komunikačních schopností.

Při výuce v logopedických třídách je nezbytný multisenzoriální přístup, který je vždy závislý na využití velkého počtu různých pomůcek. Všechny pomůcky, které jsme měli možnost nakoupit v rámci dárcovského programu Etela, přispěly k motivaci a rozvoji mnoha oblastí, ve kterých mají žáci z logopedických tříd nedostatky. Pomůcky jsou využívány ve třídách při skupinových nebo individuálních činnostech.  Svými možnostmi, které nové pomůcky přinesly do výuky, obohatily nejen žáky, ale i inspirovaly učitele v těchto třídách k novým aktivitám.

Děkujeme společnosti ETELA, o. p. s. za poskytnutí daru, a tím zlepšení výchovně-vzdělávacích podmínek v logopedických třídách.

Fotografie žáků při práci s novými pomůckami :