Category Archives: Projekty, dotace EU

Erasmus Days 11.10.2019

  Projekty z programu Erasmus + financované z fondů Evropské unie realizujeme na naší škole již pátým rokem. Letos jsme se rozhodli připojit se k celoevropské akci Erasmus Days (více informací naleznete zde)

Každá škola si projektový den organizuje jinak. My se rozhodli podpořit zároveň i dlouhodobý vnitroškolní projekt Velký-malý kamarád a dát příležitost zazářit našim osmákům a deváťákům. V pátek 11.10.2019 budou mít pro naše prvňáčky, druháčky a třeťáčky připravené soutěžní disciplíny s tématikou členských států Evropské unie. A bude to frmol! Přes třicet stanovišť a téměř půlka školy se sejde na školních sportovištích. Stanoviště budou nejen sportovní, ale i vědomoství, dovednostní, nebo prostě jen tak, pro zábavu. Ceny máme, získali jsme je od naší národní agentury DZS.

Zahálet nebudou ani ostatní žáci školy. Společně s třídními učiteli absolvují celodenní projekt. Aby vše bylo spravedlivé, zástupci tříd si rozlosují jednotlivé státy.

Pro příznivce kvízů jsme vytvořili krátký KAHOOT s otázkami o zvycích našich sousedů. Pokud si jej chcete zahrát, v aplikaci KAHOOT vyhledejte veřejný kvíz Napříč Evropou – Pravda nebo lež?

Chcete se přijít podívat, jak právě ti vaši školáci Erasmus days prožívají? Nahlašte předem svou účast třídní učitelce vaší ratolesti, bez předchozího ohlášení vás do areálu pustit nemůžeme. Jde nám o bezpečí vašich dětí.

Akce na sportovištích začne kolem deváté hodiny a skončí kolem dvanácté. Přece jen musíme všechno připravit a pak také uklidit.

V rámci akce se můžete informovat i o proběhlých, probíhajících nebo plánovaných projektech Erasmu+ na naší škole.

Držme si palce nejen Erasmus Days, ale i dalším mezinárodním projektům, které bychom rádi uskutečnili. Konkurence je veliká, ale my a naši žáci to hned tak nevzdáme!

Erasmus Day: Všude žijí lidé

         

Naše škola se přihlásila do účasti na mezinárodní akci Dny Erasmu. Cílem akce je hravým způsobem seznámit žáky školy, jejich rodiče i širokou veřejnost s možnostmi mezinárodních projektů financovaných z fondů Evropské unie a našimi osobními zkušenostmi s nimi.

 

KDY? 11.října 2019

KDE? Při naší základní škole ZŠ Kladno, Brjanská 3078

CO? To už je komplikovanější 🙂

Pro žáky 1.-3.tříd připraví žáci vybraných tříd druhého stupně zábavné dopoledne plné kvízů, sportovní soutěží a hádanek. Akce proběhne podle počasí buď na školním hřišti, nebo ve školní tělocvičně a hale, zklame-li nás počasí.

Pro širokou veřejnost, zejména pro ozvláštnění výuky 

bude k dispozici speciální edice veřejně přístupného kvízu v aplikaci KAHOOT.

Pro nadšence geocachingu bude založena jednodenní, jubilejní jednodenní keška, k jejímuž vyřešení budou muset dohledat informace o zahraničních projektech naší školy. Všechny jsou na stránkách naší školy, stačí trocha snahy 🙂 Při jejím hledání se samozřejmě zapotí i naši žáci v hodinách zeměpisu.

3.C – projekt e-Twinning Symbols of my town

V lednu v naší třídě proběhla část projektu Symbols of my town. Rozdělili jsme se do 4 družstev a nejprve si procvičili vytváření myšlenkové mapy o organizacích, školách, firmách a klubech ve městě. V druhé části projektu jsme vytvořili koláže s různými logy měst, ve kterých bydlí žáci naší třídy. Při závěrečné diskusi jsme porovnali symboly různých měst (v čem jsou podobné, v čem jiné, co mají všechny znaky společného a proč).

Podívejte se na výsledky našeho přemýšlení a  tvoření :

3.C – e-Twinningový projekt Symbols of my town (představení)

Dobrý den,

 

naše třída se zúčastní e-Twinnigového projektu Symbols of my town. Během poloviny školního roku budeme poznávat historii, znaky a symboly našeho města. V úvodu se vám představuje celá naše třída.

Složte si s námi puzzle : https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1282d12e511b

Poznali jste, že stojíme na Náměstí starosty Pavla před Mariánským sloupem a radnicí?

DARY OD SPOLEČNOSTI LEGO Production s.r.o. 2016

V roce 2016 se podařilo naší škole získat finanční prostředky od společnosti LEGO Production s.r.o.  na 2 školní projekty.

První projekt se nazýval 1.STUPEŇ SE UČÍ S LEGO a po jeho schválení jsme získali prostředky na nákup 10 různých sad stavebnic Lego Education po 10 – 15 kusech stavebnic jednoho druhu.

Hlavní myšlenkou celého projektu 1. stupeň se uči s Legoje snaha zefektivnit výuku na naší škole v oblasti přírodních věd a matematiky, rozvoj všech řečových oblastí ve speciálních třídách pro žáky s vadami řeči a hlavně výuku zatraktivnit pro všechny děti. Díky stavebnicím Lego Education a jejich zábavné formě se rozvíjí žáci nejen s různým stupněm postižení, ale žáci průměrně i nadprůměrně nadaní. Složitější stavebnice s programováním mohou využívat při výuce i žáci 6. a 7. ročníků.

V druhém projektu GEOMETRIE HRAVĚ jsme vybudovali hřiště s příslušenstvím (tabule, lavičky, skřín plná pomůcek) určené k praktické výuce geometrie.

Díky finančnímu daru od společnosti LEGO Production s.r.o. se podařilo na volném prostranství vybudovat podnětné prostředí, ve kterém si žáci vychutnají hru nebo jinou tvořivou činnost, při které sami zjistí některé zákonitosti matematiky, které si upevní v praktických dovednostech a sami rozhodnou, co bylo prospěšné a co příště udělají jinak. Učení se tak stává zábavnou hrou, která nám pomáhá navodit situace, které si žáci lépe mohou představit a lépe tak vyhledat odpovědi, nad kterými pak můžeme rozmýšlet či o nich debatovat. V odpoledních hodinách může hřiště využívat školní družina nebo třídy 2. stupně jako venkovní učebnu.

Děkujeme společnosti LEGO Production s.r.o. za poskytnutí daru, a tím zlepšení výchovně-vzdělávacích podmínek při výuce technických předmětů, matematiky  a českého jazyka ve všech třídách 1. stupně.

Fotografie žáků při využívání  hřiště a stavebic :

Dárcovský program ETELA 2016

V roce 2016 se nám podařilo získat dar od společnosti ETELA, o. p. s., který byl určen na vybavení  logopedických tříd novými pomůckami pro rozvoj komunikačních schopností.

Při výuce v logopedických třídách je nezbytný multisenzoriální přístup, který je vždy závislý na využití velkého počtu různých pomůcek. Všechny pomůcky, které jsme měli možnost nakoupit v rámci dárcovského programu Etela, přispěly k motivaci a rozvoji mnoha oblastí, ve kterých mají žáci z logopedických tříd nedostatky. Pomůcky jsou využívány ve třídách při skupinových nebo individuálních činnostech.  Svými možnostmi, které nové pomůcky přinesly do výuky, obohatily nejen žáky, ale i inspirovaly učitele v těchto třídách k novým aktivitám.

Děkujeme společnosti ETELA, o. p. s. za poskytnutí daru, a tím zlepšení výchovně-vzdělávacích podmínek v logopedických třídách.

Fotografie žáků při práci s novými pomůckami :

PROJEKT OZDRAVNÉ POBYTY – leden 2017

Naší škole byla schválena podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR na ozdravný pobyt pro 80 žáků. Tato podpora činí 68% z nákladů na pobyt. Projekt nazvaný Knoflíky vládce hor SFŽP ČR č.j. SFŽP 008885/2015 byl realizován ve  Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově ve 2 turnusech (1. turnus 4.1.-15.1.2017; 2. turnus plánovaný 15.1.-26.1.2017 byl ukončen již 19.1. 2017 na doporučení KHS v Trutnově).

PŘÍPRAVNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROJEKTU ERASMUS+

Ve dnech 21.1. – 24.1.2016 organizovala ZŠ Kladno, Brjanská mezinárodní konferenci učitelů v penzionu U Svatého Prokopa ve Středoklukách s cílem vytvořit společný projekt pro Erasmus+ KA2 (Mobility pedagogů a žáků).

Pracovního setkání se zúčastnili ředitelé škol a koordinátoři projektu z České republiky, Norska, Dánska, Portugalska, Francie, Irska a Rumunska. Pomocí IT techniky se také zapojili do příprav učitelé ze Španělska, Litvy, Velké Británie, Turecka, Finska, Itálie a Estonska. Vzhledem k množství zapojených škol bylo nutné vytvořit několik pracovních skupin podle výukových preferencí daných škol. Prvním tématem se stalo zapojení ICT do výuky. Druhé téma se zaměřilo na další vzdělávání žáků spojené s prevencí předčasného ukončování jejich vzdělávání.

Naše škola se zapojila do projektu ICT „Past Generation, New Inovation“ společně s Irskem, Norskem, Velkou Británií a Španělskem.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Přípravný a organizační tým tvořili: Vladimír Dufek, Ivana Mánková, Libuše Netušilová a Petr Mánek. V pracovním týmu byli: Jiří Bajer, Pavlína Lechnýřová, Jana Matějková, Martina Miškovská a Kristýna Sladká. Poděkování patří taktéž naší partnerské škole 3. ZŠ Chomutov, která přispěla svými bohatými zkušenostmi s evropskými projekty, tedy panu Miloslavu Honsovi (ředitel školy) a slečně Lindě Ševčíkové.

6A Flat Friends

Projekt byl ukončen k 30.6.2016

This project is based on another e-Twinnig project „Flat Staley around Europe“ – you can find the originaly project on http://mpzsboro.webnode.cz/projekty-etwinning/flat-stanley-/

Flat Stanley is a book from Jeff Brown. A bulletin board fell on this young boy during the night, and now he is only half an inch thick! Now, Stanley can be sent by mail or flown like a kite. So he travels much more easily than our students. Let´s utilize this unique attribute.

First, there should be two classes at the same age in two different schools. They should create their own flat friends and give them new names, one friend for each one class. These small heroes should be really flat, because they are going to travel between schools by mail.

Žáci třídy 6A nastartovali dlouhodobý mezinárodní projekt s polskou školou Szkola Podstawowa nr 24 a tamější třídou 5C. Společně spojujeme předměty angličtina, výchova k občanství a výtvarná výchova a vyměňujeme si své práce.

Flat Stanley je kniha od Jeffa Browna. V ní spadne během noci na malého chlapce nástěnka a on se probudí placatý, silný pouze půl palce. Díky tomu zažívá mnohá dobrodružství, může být poslán poštou v obálce nebo vypuštěn na oblohu jako papírový drak. A hlavně může cestovat mnohem snadněji, než naši žáci. A právě této schopnosti se snažíme využít.

Obě třídy začaly tím, že vytvořily své placaté kamarády. 6A začínala, proto jsme přidali i fotografii třídy a jednoduché popisky v anglickém jazyce, aby nás naši kamarádi v Polsku poznali. Na začátku listopadu jsme začali cestovat prstem po mapě a placatí kamarádi v obálce.

flat friends small

poster small

Třída 5C mezitím také vyrobila své placaté přátele a kromě textů a fotografií nám poslala i vánoční blahopřání pro všechny členy třídy. Balík dorazil opravdu na poslední chvíli, 22.12. Placatí kamarádi s námi strávili vánoční besídku a vzali jsme je i domů, aby s námi strávili Vánoce a prožili alespoň několik prázdninových dobrodružství.

polsko_small

P1110353

P1110371

P1110575

V lednu jsme připravili představení našeho města. Vytvořili jsme sadu podhledů, pro každého polského žáka jeden, na které jsme anglicky napsali jednoduché zdvořilostní fráze a informace o tom, co na pohledu vlastně je. Také jsme vytvořili velký plakát o místech v našem městě a jeho okolí doplněný o jednoduché anglické věty. 20160127_110659 20160127_110709 20160127_110720 20160128_073733(0) 20160128_074018(0)

Školní rok strašně letí. Už je květen a my jsme odeslali svou poslední část práce, tentokrát na téma Traditional Food. Vyrobili jsme recepty v papírové i elektronické podobě. Ještě, že máme tu informatiku 🙂

20160509_082250

Projekt vychází z konceptu, jehož původní provedení naleznete na http://mpzsboro.webnode.cz/projekty-etwinning/flat-stanley-/

Aktivní škola

Server www.proskoly.cz nabízí žákům od 5-ti do 18-ti let ucelenou řadu testů rozumových schopností.

Vstupní údaje mají  žáci v žákovské knížce.