Doučování žáků škol 2021-2023- financováno EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.  

  • individuální doučování žáků školy
  • skupinové doučování žáků školy
  • doučování by mělo mít primárně prezenční formu a mělo by být zaměřeno na stěžejní předměty

plakát Doučování