Dárcovský program ETELA 2016

V roce 2016 se nám podařilo získat dar od společnosti ETELA, o. p. s., který byl určen na vybavení  logopedických tříd novými pomůckami pro rozvoj komunikačních schopností.

Při výuce v logopedických třídách je nezbytný multisenzoriální přístup, který je vždy závislý na využití velkého počtu různých pomůcek. Všechny pomůcky, které jsme měli možnost nakoupit v rámci dárcovského programu Etela, přispěly k motivaci a rozvoji mnoha oblastí, ve kterých mají žáci z logopedických tříd nedostatky. Pomůcky jsou využívány ve třídách při skupinových nebo individuálních činnostech.  Svými možnostmi, které nové pomůcky přinesly do výuky, obohatily nejen žáky, ale i inspirovaly učitele v těchto třídách k novým aktivitám.

Děkujeme společnosti ETELA, o. p. s. za poskytnutí daru, a tím zlepšení výchovně-vzdělávacích podmínek v logopedických třídách.

Fotografie žáků při práci s novými pomůckami :