6.B OBJEVUJE PŘÍRODNÍ KOUZLA A ZAJÍMAVOSTI

V úterý 20. 3. jsme si jeli zpříjemnit den do Národního muzea v Praze. Díky programu „Paměťové instituce“ jsme se podívali na výstavu SVĚTLO A ŽIVOT.  Zde pro nás měli připravený komentovaný program ŽIVOT OD JESKYNÍ DO KORUN STROMŮ.

Naši výpravu jsme započali v jeskyni, kde jsme se seznámili s organismy dokonale přizpůsobenými životu ve věčné tmě – například macarát.

Dále jsme si prohlédli půdu plnou bizarních živočichů s celou řadou účelných přizpůsobení, která mají třeba krtonožky a veležížaly.

Cesta na povrch nás zavedla na sluncem zalité stepi s velkými býložravci a rozmanitou škálou hmyzu.

Vrchol výstavy nás čekal v tropickém lese, kde rostliny bojují o každý paprsek světla. Naopak rostliny v korunách stromů musejí být přizpůsobené silnému světlu a s ním spojenému nedostatku vody.

Teď už tedy víme, jak důležitou a klíčovou roli v evoluci a rozmanistosti organismů hraje sluneční světlo. Díky jeho energii můžeme pozorovat rozmanité životní druhy obývající ekosystémy, kterými nás výstava provedla.

 

Zase o něco chytřejší žáci 6. B 🙂