2.C, 3.C – „Paměťové instituce“ Zemědělské muzeum Praha

V úterý 4.prosince jsme jeli na exkurzi do Zemědělského muzea v Praze v rámci projektu „Paměťové instituce“. Tentokrát jsme navštívili s lektorem expozici Rybářství. U mapky Jižních Čech jsme s panem lektorem vyvodili funkci rybníků, povyprávěl nám o budování rybníků a o jejich vzájemném propojení stokami. V další části expozice jsme se dozvěděli, jak se správně používala vrš a jak v dřívějších dobách chránili rybáři rybí potěr. V akváriích jsme se seznámili s několika druhy sladkovodních ryb. V modelu břehu jsme viděli modely obojživelníků a plazů žijících u vody a také několik vycpaných savců a ptáků. Atrakcí byla rybářská loďka s prutem, na které jsme se chtěli všichni vyfotit. Při volné prohlídce si děti mohly prohlédnout šupinu pod mikroskopem, vracet „rybky“ do vody nebo zjistit svoji váhu, výšku a srovnat se s některou z ryb v tabulce. Velmi zábavné bylo kreslení vážky, žáby nebo ryby přejížděním voskovky naležato přes reliéf zvířete (frotáž). Několik dětí lovilo malované ryby s očkem na háček. Zběžně jsme si prohlédli ještě expozici Lesnictví, Laboratoř ticha a Gastronomii. Dále jsme se vyfotili všichni u vánočního stromku s betlémem a na chvilinku vyšli na střechu muzea, odkud je zajímavý pohled na Prahu. Jako závěrečné překvapení bylo občerstvení v McDonaldu. Všichni jsme si tento výlet pěkně užili.