1.C,2.C,3.C – „Paměťové instituce“ – Národopisné muzeum (Vánoce)

Ve středu 20.12. jsme opět jeli navštívit Národopisné muzeum v Praze v rámci projektu „Paměťové instituce“, tentokrát jsme absolvovali program Půjdem spolu do Betléma. Nejprve jsme si  o zvycích popovídali s paní lektorkou u dataprojektoru, potom jsme se seznámili s tím, co jedli naši předkové ke štědrovečerní večeř, dále jsme u velikého betlému hráli s loutkami hru o narození Ježíška a nakonec jsme vyráběli ozdobičku z foukaných korálků. Dalším bodem programu byla návštěva kostela Panny Marie Vítězné a Pražským Jezulátkem a muzeem jeho šatiček, krmení oslíka a oveček. Nakonec jsme byli poobědvat v Mc Donaldu, to se líbilo úplně všem dětem a jako závěrečné překvapení jsme jeli metrem.