2.A Paměťová instituce

Dne 21.11. 2017 jela naše třída 2.A na exkurzi do Prahy, a to do Národopisného muzea. Program se nazýval „Život našich pra, prababiček“.

Program byl velmi hezky zpracován. Děti měly možnost seznámit se se životem našich předků. Velmi je zaujaly figuríny v dobových oblecích a krojích. Děti měly možnost vidět svatbu v krojích s nazdobeným koňským povozem, vybrané dítě se také obléklo do kroje. Děti poznaly dřívější těžkou práci na poli, nářadí a stroje a také jak vzniká mouka.

Děti se podívaly, jak se žilo dříve na venkově, dokonce si mohly podojit umělou kravičku.

Na závěr tohoto pořadu si děti nazdobily slaměný věneček.

Pořad byl velmi hezky zpracován a pro děti opravdu poučný.