Category Archives: Co se děje ve škole

Malý velký kamarád 2.C + 7.H

Ke Dni dětí pro nás připravila 7.H sportovní soutěž v areálu školy, zahráli si s našimi dětmi fotbal a na závěr se pekly vuřty. Děkujeme klukům ze 7.H i panu učiteli!

Výtvarná soutěž 1. stupně

Ve středu  22.5. proběhla v naší škole výtvarná soutěž na téma Džungle. Děti vytvořily mnoho pěkných obrázků, ta nejhezčí díla si můžete prhlédnout pod článkem. Nejlepší výtvory budou zaslany do soutěže DDM Slaný se stejným názvem Džungle.

Den Země – 1. stupeň

V pondělí 22. dubna jsme ve všech třídách naší školy oslavili Den Země. První stupeň to letos pojal jako vrstevnické učení a žáci 4. a 5. ročníků + 3.B si připravili různé úkoly pro své mladší spolužáky. Hlavním tématem bylo poznání a ochrana přírody (voda, chránění živočichové, rostliny a odpady). Všechny třídy měly připravena zajímavá stanoviště, kde děti z 1., 2. a 3. ročníků získávaly body za splnění úkolu. Úkoly byly velmi rozmanité : vědomostní, poznávací, pohybové, matematické a čtenářské. Starší děti byly trplivými a vstřícnými „učiteli“, takže všechny děti jejich úkoly bez potíží splnily a byly z aktivit nadšené. Ve zbývajícíh hodinách plnily děti další úlohy vztahující se k ekologii buď ve třídách nebo přímo v přírodě. Škoda jen, že se velmi ochladilo a něktrá stanoviště musela být přestěhována pod střechu – příště si zkusíme objednat vlídnější počasí. Děkujeme všem dětem a jejich pedagogům za přípravu této povedené akce!

 

 

Velikonoční dílničky

V úterý 26.3. pořádal první stupeň s příspěvkem Rady rodičů Velikonoční dílničky. Ve 3. pavilonu bylo připraveno 13 pracovišť, na kterých si děti s pomocí rodičů, učitelů a asistentů mohly vytvořit spoustu velikonočních výrobků. Ve třídách si zdobily perníčky, jarně pomalovaly skleničky, upletly pomlázku, vyrobily několik variant kuřat a zajíčků, různé stojánky na vajíčka a motýlka z polínka. U vchodu bylo k dispozici drobné občerstvení. Zúčastnilo se přes 80 rodin a všichni odcházeli se spokojeným úsměvem a rukama plnýma velikonočních dekorací.

 

Vánoční dílničky

Ve středu  6.prosince se odpoledne sešlo mnoho rodičů, žáků 1. stupně a jejich sourozenců ve škole, kde pro ně paní učitelky připravily „Vánoční dílničky“. Akce trvala 2 hodiny a po celou dobu v pavilonu panoval čilý pracovní ruch a vánoční nálada. Děti si vyráběly vánoční zvonky, hvězdičky, ozdoby z barevy na sklo,  vánoční přáníčka, svícínky, andělíčky z vlny, vánoční stromky z ruliček od toalet. papíru a zdobily si perníčky a ozdoby z moduritu. Zejména o některé výrobky byl takový zájem, že připravené zásoby nestačily pro všechny zájemce. Však my to příště vylepšíme! V jedné třídě se střídalo po čtvrt hodinách čtení adventních pohádek o andělíčcích a zpívání koled u klavíru. Byl zajištěn i pitný režim, kde se dal sehnat „kouzelný“ ovocný čaj, který se hned dal pít :-). Rodiče  se zaujetím pomáhali dětem při práci a zbyl jim i čas popovídat si s ostatními rodiči nebo paní učitelkami. Rozcházeli jsme se s pocitem, že jsme si užili pěkné společné chvíle a také to zejména dětem zkrátilo to dlouhatánské čekání na Štědrý den. Celá akce byla podpořena z projektu PROP.

Výměnná burza hraček

Po loňském úspěchu burzy knih jsme se rozhodli uspořádat pro žáky 1. stupně (samozřejmě s podporou 2.stupně –  hlavně při organizaci sběru a vybírání hraček) „Výměnnou burzu hraček“. Žáci nejprve vyměnili ve třídě svoje vyřazené hračky za žetony a ve čtvrtek 9.11. odpoledne v jídelně proběhla směna žetonů za hračky od jiných dětí. Zájem byl veliký, velká část hraček našla nové majitele již v prvních 40 minutách a posledních pár zájemců dorazilo ještě těsně před ukončením akce. Zbylé hračky si druhý den rozebrala školní družina.

Všem rodinám, které se zúčastnily, moc děkujeme za spolupráci. Za úsměvy dětí, které získaly novou hračku, to rozhodně stálo!

 

Halloweenské dlabání 2.C + 7.H

Další setkání 2.C s kluky ze 7.H bylo motivováno Halloweenem. Nejdříve děti skládaly puzzle strašidelných postaviček, které jim kluci připravili a potom už se všichni pustili do dlabání dýní. Zjistili jsme, že vydlabat dýni je dost náročná práce, naštěstí všechny dýňové obličeje se nám moc vydařily. Podívejte se sami.

Trampolínový park 2.C + 7.H

V úterý 26.9. třídy 2.C a 7.H v rámci projektu Malý velký kamarád navštívily trampolínový park. Všichni žáci si báječně zaskákali na všech typech dostupných trampolín a dokonce si třídy proti sobě zahrály fotbálek. Vydařilo se nám i počasí, takže jsme si celé dopoledne společně báječně užili!

Malý velký kamarád – VI. B

U příležitosti Mezinárodního dne dětí se ve čtvrtek uskutečnil projekt Malý velký kamarád. O co jde? Žáci druhého stupně vytvoří a zrealizují program pro své mladší spolužáky ze stupně prvního.

Třídy VI. A a VI. B tedy připravily zábavné dopoledne pro V. B a IV. A.

Na celkem 21 stanovištích měly děti připravené nejrůznější úkoly prověřující znalosti a dovednosti napříč všemi školními předměty, od poznávání vlajek, historických postav, hudebních nástrojů (poslechem), geometrických tvarů (poslepu), přes tvořivé činnosti jako je skládání origami a puzzle až po různé sportovní disciplíny.

Všechny třídy zakončily dopoledne opékáním dobrůtek na ohni a ačkoli šesťáci byli na konci dne už řádně vyčerpaní, přesto si zaslouží obrovskou pochvalu za přípravu, organizaci a hlavně velmi milý a laskavý přístup k menším kamarádům.

Mgr. Tereza Černá, třídní učitelka VI. B

karta úkolů

 

hod na terč

historické postavy

mezitřídní souboj v přetahování lanem – VI. A

puzzle

anglická slovíčka

hod na cíl

geometrie poslepu

státní vlajky

poděkování

opečené ňamky

mezitřídní souboj v přetahování lanem – VI. B

Robinsoni ze VI. B

V pondělí 15. května se třída VI. B vydala vstříc velkému dobrodružství.

Po cestě lodí (vlakem a autobusem) jsme ztroskotali na pustých ostrovech na místě zvaném Račí hrad u Jesenice. Spolu s námi ztroskotali, pro nás zatím neznámí, šesťáci z pražské základní školy Petřiny – sever.

Úkol byl jasný: jako každý trosečník jsme si museli postavit přístřešek, obstarat vodu a jídlo, vykřesat oheň a také zajistit materiál a následně z něj vyrobit loď k odplutí zpět do civilizace.

To vše samozřejmě jen „jako“, prostřednictvím her, úkolů a nejrůznějších soutěží. Ostrovů bylo celkem pět, každý měl své jméno (např. Lidi, Tramtárie ad.) a my jsme každý den soutěžili za jeden z nich, pokaždé s jinými kamarády. To bylo fajn, protože jsme se postupně s každým poznali a na konci týdne už z nás byli opravdoví kamarádi.

Hráli jsme běhací srabble, stavěli přístřešky v lese, objevovali zeměpisná „nej“, prolézali pavoučí sítí, vydali jsme se na dalekou cestu za pokladem, nebáli se tmy nebo v noci hledali oheň. Zkrátka každý den byl plný nejrůznějších aktivit. Při tom všem jsme utužovali a navazovali nová přátelství, na jejichž památku jsme si poslední večer vytvořili trika s podpisy a milými vzkazy. Každý večer jsme kreslili část vlajky daného ostrova a také měli prostor být pouze se svojí třídou a ohlédnout se za tím, jak se komu daný den vydařil, koho by kdo za co pochválil a co v něm celý den zanechal.

K tomu všemu jsme měli perfektní jídelní servis, s ranním švédským stolem, báječnými obědy a svačinami a teplými večeřemi.

Odvezli jsme si spoustu zážitků a už víme, že nejsme pouze třída VI. B, ale jsme pevný kolektiv, ve kterém si umíme pomáhat, povzbuzovat, tolerovat a spolupracovat.

běhací scrabble

Robinsoni

VI. B Brjanská

stavba přístřešků

tvoříme vlajku

důvěra

pavoučí síť

památeční trika

foukaná