Den Země – 1. stupeň

V pondělí 22. dubna jsme ve všech třídách naší školy oslavili Den Země. První stupeň to letos pojal jako vrstevnické učení a žáci 4. a 5. ročníků + 3.B si připravili různé úkoly pro své mladší spolužáky. Hlavním tématem bylo poznání a ochrana přírody (voda, chránění živočichové, rostliny a odpady). Všechny třídy měly připravena zajímavá stanoviště, kde děti z 1., 2. a 3. ročníků získávaly body za splnění úkolu. Úkoly byly velmi rozmanité : vědomostní, poznávací, pohybové, matematické a čtenářské. Starší děti byly trplivými a vstřícnými „učiteli“, takže všechny děti jejich úkoly bez potíží splnily a byly z aktivit nadšené. Ve zbývajícíh hodinách plnily děti další úlohy vztahující se k ekologii buď ve třídách nebo přímo v přírodě. Škoda jen, že se velmi ochladilo a něktrá stanoviště musela být přestěhována pod střechu – příště si zkusíme objednat vlídnější počasí. Děkujeme všem dětem a jejich pedagogům za přípravu této povedené akce!