Category Archives: IX.B

Nabídka osobní konzultace pro neprospívající žáky- český jazyk 6A, 7H, 9AB

Nabízím možnost osobní konzultace pro NEPROSPÍVAJÍCÍ žáky (tzn. pro ty, kteří měli ve 3. čtvrtletí 4-5, nebo 5). Konzultace je možná vždy pro jednoho žáka ve stanoveném čase – tj. pondělí od 13 hodin. Na konzultaci je třeba se domluvit předem NEJPOZDĚJI v pátek předchozího týdne (e-mailem, přes chat). Konzultaci vám potvrdím a domluvíme se na místě (dle možností a obsazenosti učeben).
Petra Hejkalová

Testování žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ

Testování žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ:
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
– negativní test a
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.
Pokud zákonní zástupci žáků z 5.,9.roč. a dalších žáků, kteří letos končí školní docházku, podají žádost o testování ATG testy na naší škole, bude jim to umožněno (termín koncem dubna, začátkem května) a bude jim vydán certifikát o provedení testu.
Podrobnější informace a žádost o testování  najdete zde v příloze.

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Třídní schůzky – HEJKALOVÁ

Vážení rodiče,

pokud se mnou někdo potřebujete mluvit o hodnocení Vašeho dítěte za práci v prvním pololetí, jsem Vám k dispozici během třídních schůzek v úterý 19. ledna od 14 do 16 hodin. Kontaktujte mě prosím přes chat v Teamsech Vašeho dítěte – domluvíme se spolu na video hovoru.

Děkuji,

Hejkalová

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

9.B – Vydávání vysvědčení

POZOR ZMĚNA!!!!!!!!

Ahoj,

vydávání vysvědčení se uskuteční 30.6.2020Všichni se sejdeme v učebně FYZIKY V 7.55  hod.

Příchod pouze vchodem z Brjanské. S sebou roušku (povinně mít nasazenou celou dobu pobytu ve škole). Při příchodu si všichni vydesinfikují ruce. Dodržujte doporučené rozestupy.

Vstup do třídy na pokyn vyučující, nepřezouváme se. Zasedací pořádek- každý sedí v lavici sám!

Na vysvědčení si přineste obal.

POZOR!!!

Žáci kteří nebyli přihlášeni k docházce, musí při vstupu do areálu odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců a dodržovat hygienická opatření (nosit roušku).  čestné prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.

Po rozdávání vysvědčení dořešíme vrácení knih a vrácení peněz ze školy v přírodě.

Souhlas rodičů (vrácení peněz ze školy v přírodě, mikin …) Souhlas

Hana Novotná

 

 

 

Matematika 9.B 22.-26.6.2020

Moji milí,

 

ten letošní školní rok, pro vás nejdůležitější z celé školní docházky, dopadl velmi neobvykle. A protože se spolu ve třídě už nesejdeme, chci se i já s vámi rozloučit bohužel takto neobvykle. Předpokládám, že v tuto chvíli už má většina z vás vyřešeno, kam nasměruje své další kroky.
Přeji vám tedy, aby cestičky, po kterých budete chodit, byly co nejschůdnější. Na vyšlapaných cestičkách se však občas objeví sem tam nějaká překážka. Pro tyto případy vám pak přeji dostatek rozvahy a sil k jejich překonání. Moje přání se týká vašich cestiček „pracovních“, ale i soukromých.
Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna malá i velká přání, všechno, co si přejete vy sami, abyste byli spokojení sami se sebou. Budu vám všem držet palce a budu ráda vzpomínat na chvíle pěkné
i na chvíle, kdy jsme se třeba navzájem moc „nemuseli“ při společných „matematických radovánkách.“
Vykročte tou správnou nohou a pokud budete mít chuť a čas, ozvěte se.

J. Brücknerová