Testování žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ

Testování žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ:
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
– negativní test a
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.
Pokud zákonní zástupci žáků z 5.,9.roč. a dalších žáků, kteří letos končí školní docházku, podají žádost o testování ATG testy na naší škole, bude jim to umožněno (termín koncem dubna, začátkem května) a bude jim vydán certifikát o provedení testu.
Podrobnější informace a žádost o testování  najdete zde v příloze.