Category Archives: Dokumenty školy

Realizace investice Národního plánu obnovy 2024 – komponenta 3.1

 

Projekt:  Národní plán obnovy – zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

(prevence digitální propasti)

publicita

termín plnění projektu:  rok 2024

Škola získává finanční prostředky na:

  • mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky se softwarem

 

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

https://mestokladno.cz/rozpoctove%2Dvyhledy%2Dna%2Drok%2D2024%2Da%2Dstrednedobe%2Dvyhledy%2Drozpoctu%2Dna%2Dobdobi%2Dlet%2D2025%2Daz%2D2026/d-1499194. 

 

Výsledky inspekce

Dokumenty z inspekční činnosti ČŠI jdou ke stažení zde:

Protokol o kontrole

Inspekční zpráva

Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

Vážení rodiče,

dne 13. 12. 2021 změnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR znění původního mimořádného opatření, č.j.: MZCR 14600/2021-20/MIN/KAN, v důsledku, kterého je nově škola v přesně vymezených případech povinna předávat osobní údaje svých žáků příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“). K nahlédnutí je ZDE

Informace k vydávání obědů od 30.11.2020

Upozornění!

Stále trvá opatření ředitele školy z 18.11.2020 k výdeji obědů. Školní jídelna vaří pouze pro žáky a zaměstnance, kteří realizují prezenční výuku = ti, kteří dochází do školy.  Objednávací systém s „covidem“ nepočítal, tudíž neumí zablokovat vstup do systému pro žáky na distanční výuce. Opatření ředitele školy (spolu s přerušením poskytování služeb pro cizí strávníky) slouží v rámci dodržování epidemiologických nařízení ke snížení mobility osob v areálu školy.

Škola vzhledem k umístění budovy nemůže zajistit okénkový výdej přímo do ulice.

Žáci na prezenční výuce ve škole musí dodržovat výdejní časy obědů (I.st. – dle aktuálních pokynů od třídního učitele, II.st. – ihned po ukončení výuky, povinnost nosit roušku, dodržovat min. 1,5 m rozestupy, při vstupu použít dezinfekci). Zbytečně se nezdržovat v prostorách jídelny a šatny.

Informace k nástupu žáků 18.11.2020

Podrobnější informace k nástupu žáků 1.roč., 2.roč. a logopedických tříd naleznete v příloze : Informace od 18.11.

Pravidla distanční výuky 2020/21

Pravidla distanční výuky naleznete zde: Systém distanční výuky 2020_21

Nástup 9.ročníků – organizační pokyny

Vážení rodiče a žáci,

v příloze najdete organizační pokyny k nástupu. Jak dnes bylo stanoveno, přijímací zkoušky na SŠ se budou konat 8.6.2020

Příloha: Nástup žáků 9.roč

Čestné prohlášení o zdravotním stavu:příloha_čestné_prohlášení

9.ročníky – přesné pokyny k nástupu

Vážení rodiče,

od pondělí 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd do škol. Nejedná se o klasickou výuku, ale  konzultace, které budou zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Dotace bude dva dny v týdnu (úterý, čtvrtek, poprvé tedy 12. 5.) po čtyřech hodinách (2 hodiny ČJ a 2 hodiny M).

Žáci musí mít rodiči vyplněné čestné prohlášení, které je v příloze. Prohlášení přinesou žáci do školy v první den výuky. Bez čestného prohlášení nebudou do školy vpuštěni. Výuka bude probíhat v čase 7.55 – 11.35 hod. Vstup do areálu bude otevřen od 7.45 do 7.50hod. – pouze hlavní vchod z ul. Brjanská.

příloha_čestné_prohlášení

V případě, že dítě přihlásíte k výuce, stává se výuka povinnou. Zvažte prosím, zda své dítě do školy pošlete, jelikož se nejedná o klasickou výuku, ale pouze o přípravu k přijímacím zkouškám.

Roušky budou povinné po celou dobu přítomnosti ve škole.  Maximální počet žáků ve třídě  je 15, budou sedět po jednom v lavici. Z kapacitních důvodů a krátkého vyučování nebudeme poskytovat oběd.

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

Pokyny k nástupu žáků 9.roč. 11.5.

Vážení zákonní zástupci žáků 9.ročníků.

Od 11.5.2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9.ročníků, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na SŠ, ve škole. Účast žáků ve škole nebude povinná. Kdo nenastoupí, bude se nadále vzdělávat doma.

Abychom mohli naplánovat a dodržet příslušná bezpečnostní opatření, potřebujeme zjistit počty žáků, kteří 11.5.2020 do školy nastoupí.

Z tohoto důvodu žádáme všechny zákonné zástupce žáků 9.ročníků o vyplnění následujícího dotazníku  dotazník ZŠ-9a odeslání na mail třídní učitelky do 5.5.2020

Žáci, kteří přijdou do školy, musí při nástupu odevzdat vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu podepsané rodiči. čestné prohlášení

Organizace výuky bude uvedena později.