Realizace investice Národního plánu obnovy 2024 – komponenta 3.1

 

Projekt:  Národní plán obnovy – zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

(prevence digitální propasti)

publicita

termín plnění projektu:  rok 2024

Škola získává finanční prostředky na:

  • mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky se softwarem