Zvláštní zápis ukrajinských dětí do základní školy pro rok 2023-2024

Zvláštní zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2023-2024 se koná v pondělí 5.6.2023 od 12.00 do 18.00 (1.pavilon vpravo, 1.patro)

S sebou přineste: 

vízový doklad dítěte

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

doklad o místě pobytu pro určení spádovosti

Kritéria přijetí:

  1. děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu
  2. ostatní děti s místem pobytu na území Kladna
  3. děti s místem pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
  4. děti s místem pobytu v obci, která zřizuje základní školu