TŘEŠEŇ

 

 

 

 

Třešeň

Latinský název: Prunus 
Stanoviště: sady a zahrady
Výška: 4-5 metrů
Využití: plody na jídlo (třešně), výroba hudebních nástrojů, řezbářství
Příklady druhů: třešeň ptačí, třešeň křovitá, třešeň chloupkatá a třešeň himalajská

Cherry tree

Habitat: orchards and gardens
Height: 4-5 metres
Usage: fruits for food (cherries), for making musical instruments, carving work
Examples of species: Wild Cherry, Dwarf Cherry, Spring Cherry, Wild Himalayan Cherry

Zpracovali / made by: Katka, Anička, Zuzka

Externí odkaz na BOTANY.CZ

https://botany.cz/cs/prunus-avium/