TOPOL

 

 

 

 

 

Topol

Latinský název: Populus
Stanoviště: v okolí nížinných řek
Výška: 2-15 metrů
Využití: krájení dýhy, palivo
Příklady druhů: bílý, černý, kanadský, osika, Chlupatý

Cottonwood

Habitat: around lower rivers
Height: 2-15 metres
Usage: veneer cutting, fuel
Examples of species: White, Black, Canadian

Zpracovali / made by: David, Tomáš

Externí odkaz na BOTANY.CZ

https://botany.cz/cs/populus-tremula/