BŘÍZA

 

 

 

 

Bříza

Latinský název: Betula
Stanoviště: nížiny, kopce, hory, nenáročný a přizpůsobivý strom
Výška: 25 metrů
Využití: výroba nábytku, palivo do krbů
Příklady druhů: bříza bělokorá, zakrslá bříza

Birch tree

Habitat: lowlands, hills, mountains, undemanding and adaptive tree
Height: 25 metres
Usage: for making furniture, campfires, firewood
Examples of species: Silver Birch, Bog Birch
Zpracovali / made by: Míra, Vanessa

Externí odkaz na BOTANY.CZ

https://botany.cz/cs/betula-pendula/