BOROVICE

 

 

 

 

Borovice

Latinský název: Pinus
Stanoviště: vyžaduje slunečné polohy, propustné půdy
Výška: 40 metrů
Využití: výroba nábytku, palivové dřevo, okrasný strom
Příklady druhů: borovice lesní, borovice kleč

Pine tree

Habitat: needs sunny places, permeable soils
Height: 40 metres
Usage: for making furniture, firewood, decorative tree
Examples of species: Bog Pine, Scots Pine
Zpracovali / made by: Eliška, Alice

Externí odkaz na BOTANY.CZ

https://botany.cz/cs/pinus-sylvestris/