AJ 5.AB Křivánková 16.-20.11.

Zdravím vás všechny,

pro vás bohužel stále platí distanční výuka. Posílám práci na celý týden. Nejprve si všichni dodělejte PS str. 24, 25. S jednou skupinou jsme to stihli na online výuce, druhá si dopracuje doma. Nyní se budeme věnovat přítomnému času průběhovému. Čas prostý a průběhový už umíme, tak si ho zopakujeme. Jde o činnost, kterou provádíme právě teď.

Tvoření přít. průb. času:

zájmeno (podst. jm.) + tvar slovesa TO BE + sloveso + ing

př.: I am reading a book. – Právě čtu knihu.

Tom is playing tennis. – Tom právě hraje tenis.

They are learning. – Oni se právě učí.

 

Po – Lekce 5 – uč. str. 44, 45 – opsat slovíčka do slovníčků

– PS . str. 26, 27/ 2 a, b

 

Pá – uč. str. 48 -pečlivě přečíst

 – PS str. 27/2c – DÚ

 

ONLINE výuka ČTVRTEK- změna času: 1.skupina 12 – 12:45

2.skupina 13 – 13:45