Category Archives: V.A

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

AJ 5.AB Křivánková Učivo 23.-27.11.

Učivo 23. – 27. 11.

 

Pondělí:  Přelož věty do angličtiny, použij přítomný čas průběhový, pozor věty budou ve 2.osobě, z věty oznamovací utvoř otázku, pracuj podle vzoru:

Vzor:  Ty jezdíš na kole.     

You are riding a bike.   

Are you riding a bike?

            Ty vaříš oběd.          

You are  cooking lunch.   

Are you cooking lunch?

Teď tvoř věty ty a napiš je do AJŠ – DÚ

Ty čistíš velká okna.      _____________________  _______________________

Ty čekáš na svého kamaráda.  _______________  _______________________

Ty řídíš nové auto.   __________________   ____________________________

Ty skáčeš na trampolíně.________________   ___________________________

Ty utíkáš v lese.  ___________________      _____________________________

Ty krmíš svého malého psa.  ______________   _________________________

Úterý:

 • PS – str.31
 • PS – str. 32 – DÚ

 

Pátek:

 • PS – str. 33 – DÚ

 

Tentokrát máte úkol k zaslání každý den. Na ten čas prostý se podíváme společně ve škole. Úkoly zašlete do pátku. 

Online výuka bude opět  ve čtvrtek 1.sk. – 12-12:45, 2.sk. – 13-13:45.

Mějte se 🙂

AJ 5.AB Křivánková 16.-20.11.

Zdravím vás všechny,

pro vás bohužel stále platí distanční výuka. Posílám práci na celý týden. Nejprve si všichni dodělejte PS str. 24, 25. S jednou skupinou jsme to stihli na online výuce, druhá si dopracuje doma. Nyní se budeme věnovat přítomnému času průběhovému. Čas prostý a průběhový už umíme, tak si ho zopakujeme. Jde o činnost, kterou provádíme právě teď.

Tvoření přít. průb. času:

zájmeno (podst. jm.) + tvar slovesa TO BE + sloveso + ing

př.: I am reading a book. – Právě čtu knihu.

Tom is playing tennis. – Tom právě hraje tenis.

They are learning. – Oni se právě učí.

 

Po – Lekce 5 – uč. str. 44, 45 – opsat slovíčka do slovníčků

– PS . str. 26, 27/ 2 a, b

 

Pá – uč. str. 48 -pečlivě přečíst

 – PS str. 27/2c – DÚ

 

ONLINE výuka ČTVRTEK- změna času: 1.skupina 12 – 12:45

2.skupina 13 – 13:45

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

AJ Křivánková 5.AB 9.-13.11.

Po: Opakování z minulého týdne

 • Projekt – nakresli jednotlivé předměty, co je charakterizuje  – např. MATH – můžeme namalovat pravítko (ruler), gumu (rubber), učebnice (textbook) atd.

 

Út: 

 • uč. Str. 40/8 – ústně tvoř otázku a odpověz podle skutečnosti

 

Pá: 

 • PS – str. 23/celá strana – DÚ – zašlete do pátku 

AJ 5.AB Křivánková

Učivo 2.- 6.11.

 

Pondělí:

 • Opakování slovní zásoby 1-4 lekce
 • Uč. 39/4 – do školního sešitu odpovídej celou větou a dle skutečného rozvrhu, který jste mi zasílali…př.: When is Art? Art is on Tuesday.
 • Připomeneme si sloveso být (TO BE) i s jeho vyčasováním – napiš do sešitu :

Jednotné číslo: I am, you are, he she it is

Množné číslo: we are, You are, they are – 

 

 

Úterý:

 • Připomeneme si otázky a odpovědi u slovesa být, jak tvoříme otázku – jednoduše, pouze prohodím sloveso s podstatným jménem nebo zájmenem.

Př.: Tom is at school. – Is Tom at school?

She is at home. – Is she at home?

 • PS 22/3 a,b..Art is on Friday. – Is art on Friday? – 
 • PS 22/4 – zájmena ( I, you, he, she, it, we, You, they )
 • Uč. 41/9 – ústně doplň HE or SHE

 

 

Pátek:

 • Připomeneme si přítomný čas prostý:

Podstatné jméno/zájmeno + sloveso v základním tvaru, ve 3. osobě jednotného čísla přidám za sloveso „s“

Př.: I like my dog.

He likes his dog.

Ann lives in Kladno.

They live in Prague.

 

 • Uč. 34/ pročti si pečlivě celou stranu
 • Uč. 35/10 – do školního sešitu přepiš a  překládej pro sebe ústně

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

5.A plán učiva 14.9. – 18.9.

PLÁN UČIVA 14.9. – 18.9.2020

 

Vážení rodiče a žáci, i v tomto školním roce budeme pokračovat v týdenních plánech učiva, které budu dávat na stránky školy a také na teams, kam byste se měli pravidelně dívat a naučit se systém používat😊. Těším se na spolupráci v tomto školním roce a doufám, že proběhne klidněji, než ten minulý.

ČJ  – opakování učiva čtvrtého ročníku, stavba slova, podstatná jména a slovesa. Učebnice str. 11.

PS – str. 6, 37 – 39

Přinést si knihu na čtení vybranou ze zadaného seznamu, kterou si žáci budou číst ve škole. Dále každé dva měsíce budeme kontrolovat čtenářská deník z četby doma. Pokud bude knížka obsáhlejší, domluvíme se samozřejmě na delším časovém období.

M – uč. – 8 – 11. Opakování násobení, sčítání, odčítání, dělení.

PS – 3,4

PŘ  – test z opakovacího učiva čtvrtého ročníku ve čtvrtek, 17.9., str. 6,7. Přinést herbáře.

Vl – na pondělí 14.9. referát – Prázdniny, místo, které jsme navštívili.

IF – poslat mail ze školního.

Během příštího týdne prosím o úhradu zadaných plateb.

 

5.A Seznam literatury pro 5.ročník

Doporučené knihy pro 4. – 5. ročník

 

Zapojme se do projektu Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/

Na výběr máš z mnoha autorů a autorek, u některých  doporučuji přímo knížku, ale od těchto autorů si můžeš přečíst cokoliv. Za rok musíš přečíst minimálně 1 knihu s básněmi a 2 jiné doporučované.

Čtenářský list se bude odevzdávat každé dva měsíce, pokud bude knížka obsáhlejší a její přečtení bude trvat déle, domluvíme se na delším čase odevzdání.

Jednu knihu si bude každý žák nechávat ve škole a bude ji číst při čtenářské dílně.

Doporučování autoři:

  • Thomas Brezina
  • Roald Dahl, např. Matylda, Čarodějnice, Jakub a obří broskev
  • Martina Drijverová, např. Domov pro Marťany, České dějiny očima Psa
  • René Goscinny – Mikuláš….
  • Erich Kastner – Luisa a Lotka
  • Astrid Lindgrenová
  • Enin Blytonová
  • K. Rowlingová – Harry Potter
  • Iva Procházková
  • Helena Šmahelová
  • Ivona Březinová – Začarovaná třída
  • Pavel Šrut, např. Lichožrouti, Pan Kdybych hledá kamaráda
  • Eduard Štorch
  • Eduard Petiška
  • Alois Jirásek – Staré pověsti české
  • Černý, Adla, Zátka – Obrázky z českých dějin a pověstí
  • Vojtěch Steklač
  • Eduard Bass – Klabzubova jedenáctka
  • Jiří Kahoun – Školník Kulda je jednička
  • Václav Čtvrtek – My tři a pes z Pětipes
  • Karel Poláček – Bylo nás pět (nejspíše budeme číst společně ve škole)
  • Stanislav Rudolf – Metráček
  • Markéta Zinnerová – Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy
  • Karel Čapek – Devatero pohádek
  • Jan Drda – České pohádky
  • Karel Jaromír Erben – Pohádky
  • Hans Christian Andersen – Pohádky
  • Jan Werich – Fimfárum
  • Anna Hostomská – Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby
  • Miloš Macourek
  • Ota Hofman – Pan Tau…
  • Betty MacDonaldová – Paní Láryfáry
  • Daniel Defoe, Pleva– Robinson Crusoe
  • Lewis– Letopisy Narnie
  • Tolkien – Hobit
  • Mark Twain – Dobrodružství Toma Sawyera
  • Bass Eduard: Klabzubova jedenáctka

Běhounek František: Kletba zlata

Běhounek František: Kniha robinsonů

Braunová Petra: Tramvaj plná strašidel

Burian Zdeněk: Indiánské příběhy

Cibula Václav: Pražské pověsti

Černý Jiří: Obrázky z československých dějin

Doskočilová Hana: Diogénes v sudu /báje/

Foglar Jaroslav: Rychlé šípy

Foglar Jaroslav: Jestřábe, vypravuj

Foglar Jaroslav: Chata v Jezerní kotlině

Foglar Jaroslav: Kronika Hochů od Bobří řeky

Jirásek Alois: Staré pověsti české

Lada Josef: Mikeš

La Fontaine Jean: Bajky

MacDonaldová Betty: Paní Láryfáry

Němcová Božena: Princezna se zlatou hvězdou na čele

Pavlát Leo: Osm světel /židovské příběhy/

Pohl Josef: Pod Jezevčí skálou

Pohl Josef: Za trnkovým keřem

Rudolf Stanislav: Nebreč, Lucie

Sís Petr: Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Skácel Jan: Kam odešly laně

Steklač Vojtěch: Bohoušek a spol.

Steklač Vojtěch: Dvojčata v akci

Steklač Vojtěch: Pekelná třída

Steklač Vojtěch: Pekelná třída řádí

Steklač Vojtěch: Boříkovy lapálie

Šrut Pavel: Dva Lelci ve skříni

Werich Jan: Deoduši

 • Adams Dougles: Stopařův průvodce galaxií

Andersen Hans Christian: Sněhová královna

Bianko Vitali: Mravenečkova dobrodružství

Březina Thomas: Učitel z vesmíru

Carrol L: Alenčina dobrodružství

Grimm J.,W.: Pohádky bratří Grimmů

Durrell Gerald: o mé rodině a jiné zvířeně

Durrell Gerald: Mluvící balík

Friedrich Joachim: Čtyři a půl kamaráda

Hawkingovi Lucy a St.: Jirkův tajný klíč k vesmíru

Janssonová Tove: Čarodějův klobouk

Jo Nesbo: Doktor Proktor

Kipling Rudyard: Kniha džunglí

Kipling Rudyard: Bajky i nebajky

Kopietzová Gerit: Agáta a doktor Lupa

Paolini Christopher: Eragon

Rowlingová Joanne: Harry Potter

Ramsome Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry Antoine de: Malý princ

Simmel J.M.: Moje matka se to nikdy nesmí dozvědět

Sukach Jim: Detektiv Rychlík zasahuje

Tolkien John Ronald: Pán prstenů

Twain Mark: Dobrudružství Toma Sawyera

Verne Jules: Dvacet tisíc mil pod mořem

Verne Jules: Dva roky prázdnin

Verne Jules: Cesta kolem světa za 80 dní

Wallams David: Malý miliardář

Weber Ken: Detektivní příběhy s otevřeným koncem

  • Poezie – básně
  • Josef Kainar – Nevídáno, neslýcháno
  • Jaroslav Seifert – Maminka
  • Josef Václav Sládek
  • Jiří Žáček
  • Pavel Šrut
  • Jan Vodňanský
  • Jan Skácel
  • František Halas
  • Josef Brukner