Postup prací k 27.9.2019 (téměř hotovo!)

Úprava okolí

 

Učebna fyziky

 Posezení pro žáky

 

Nádvoří

Nová dlažba

Učebna fyziky

Dílny

Bezbariérové WC

Učebna přírodopisu

Výtah