Postup prací 20.5.2019 – rekonstrukce školy

Bezbariérové toalety – hlavní pavilon

Základy pro bezbariérové toalety – 2.pavilon

Základ výtahové šachty – hlavní pavilon

Zabezpečení stavby – vstup do školy