Matematika 7.A (22. – 26.6.)

Ahoj!

22/6

Dnes nás čeká poslední téma letošního školního roku:

LICHOBĚŽNÍK – zápis do ŠS

-čtyřúhelník, jehož 2 protější strany jsou rovnoběžné, zbývající 2 strany jsou různoběžné

 

Rovnoběžné strany = ZÁKLADNY

Různoběžné strany = RAMENA

Výška = úsečka, která je kolmá na obě základny (vzdálenost základen)

Střední příčka = ( a + c ) : 2

 

Vzorový příklad:

Zapamatovat zejména vzorec pro obsah lichoběžníku, velmi často se vyskytuje v nejrůznějších testech, včetně přijímacích zkoušek!!!

23/6 – Druhy lichoběžníků – zápis do ŠS

 

  1. OBECNÝ

Všechny strany mají různou délku

  1. PRAVOÚHLÝ

Jedno rameno je kolmé k oběma základnám

 

  1. ROVNORAMENNÝ – nejčastější (střecha Karlštejna)

Ramena jsou shodné úsečky

Úhlopříčky jsou shodné

Úhly při základnách mají stejnou velikost

Osa souměrnosti rozděluje lichoběžník na 2 shodné pravoúhlé lichoběžníky

 

Výpočty u všech typů lichoběžníků se obvod a obsah počítá podle stejných vzorců!

 

24/6

Lichoběžník – procvičování

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4358

 

25/6 – 26/6

Čtyřúhelníky – shrnutí

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4359

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4362

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4361

 

Vše, co bylo naplánováno na tento školní rok, jsme aspoň v tom nejzákladnějším a nejdůležitějším zvládli. 🙂

J. Bajer