7.A -PLÁN UČIVA – od 15.6. do 19.6.2020

1.,2.VH

Téma: Měkkýši

a)Plži

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=1613

b)Mlži

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=1495#vite_ze

c) Hlavonožci

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavono%C5%BEci

Test:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1916

Prostudujte výše uvedené webové stránky. Do sešitu si udělejte výpisky z mlžů, plžů a hlavonožců. Učivo si procvičte v testu.HN