AJ7AB ÚT (Lechnýřová) 12.5.2020

Nezapomeňte, jsme vám k dispozici na rady a porady na e-mailu zslechnyrova@gmail.com, najdete mě i na FB a když budete potřebovat, domluvíme termín a můžeme se slyšet/vidět přes Skype (najdete mě tam jako LechnyrovaP 6B). Jestli používáte jiné platformy, přes které chcete komunikovat, dejte mi vědět.
Kahooty i kvízy můžete udělat několikrát, zaznamenám si ten lepší výsledek.

Kahoot můžete hrát i bez aplikace zde https://kahoot.it/. Návod na použití Quizletu na počítači je ke stažení tady: https://drive.google.com/file/d/14H2ybz5yoJHuBC9ODboSe5qsiqoG55iU/view?usp=sharing 

Otevřete sešit zezadu. Nepište žádné datum, pokračujte v zápisu z minulého úterý. Dodržte barevné zvýraznění a dobře čtěte, co vlastně píšete.

Uzavřené otázky (yes/no questions)

will + podmět infinitif ?

Will we live on Mars? (Budeme žít na Marsu?)
     😀 Yes, we will.
     😟 No, we won’t.

Will you be at the swimming pool tomorrow? (Budeš zítra u bazénu?)
     😀 Yes, I will.
     😟 No, I won’t.

Zjišťovací otázky

zjišťovací slovo + will + podmět infinitif ?

What will you do after you win the match? (Co budeš dělat, až vyhraješ ten zápas?)
When will the party begin on Sunday? (Kdy/V kolik hodin  v neděli ta párty začne?)

Pokračujte v zápise do sešitu obyčejnou tužkou.

  • Opište české otázky.
  • Pod každou českou otázkou vynechte jeden řádek.
  • Na volné řádky přeložte otázky do angličtiny.
   • Vyhraje zítra Sparta?
   • Dostaneš nový počítač?
   • Budu bohatý?
   • Kdy začne hodina matiky?
   • Kde se sejdeme?
   • Kdo mu pomůže?
  • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Otevřete učebnici UČ 75/3 a.)

 • Cvičení udělejte ústně.
 • K Sitiným otázkám najděte Chrisovy odpovědi.
 • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Posledním dnešním cvičením je Kahoot. Srovnejte slova a fráze tak, aby tvořily otázku.
Will (otázky – slovosled) PIN: 08244368 do čtvrtka 14.5.2020 do 14:00

Řešení – překlad otázek do sešitu tužkou.
Vyhraje zítra Sparta? – Will Sparta win tomorrow?
Dostaneš nový počítač? – Will you get a new computer?
Budu bohatý? – Will I be rich?
Kdy začne hodina matiky? – When will Maths begin?
Kde se sejdeme? – Where will we meet?
Kdo mu pomůže? – Who will help him?

Řešení UČ 75/3 a.)
1 I don’t know, but we must try.
2 In houses with alternative energy.
3 When factories can make them cheaply.
4 Our biggest problem will be food.
5 Because there won’t be food for everyone.
6 We’ll all have to help.