Př 7.A – PLÁN UČIVA – od 27.4. do 30.4.2020

1.VH
Téma: Stonek                    uč. str.29-32

Stonek je nadzemním rostlinným orgánem. Nese listy, květy a plody. Bylinné stonky se vyskytují v podobě lodyh (kopřiva), stvolů (sedmikráska), stébel (pšenice),oddenků =podzemní stonek ( kosatec). Dřeviny se podle větvení stonku dělí na stromy a keře. Stonek je rozdělen na články a uzliny. Z uzlin vyrůstají listy. Na konci stonku je vrcholový pupen s dělivým pletivem. Kambium je dělivé pletivo- tloustnutí stonku. Stonky se mohou přeměňovat na úponky, kolce či oddenky.

TEST:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2125

  • Učivo v učebnici si přečtěte.
  • Téma a text si opište do sešitu.
  • Z učebnice si do sešitu překreslete obrázek str. 32 obr. 51.
  • Vypracujte si test.    
Téma : List                      uč. str. 33-34

List se skládá z řapíku a čepele. Listy mohou být na rostlině umístěny střídavě, vstřícně, přeslenitě, v přízemní růžici.
Podle stavby čepele se rozdělují na jednoduché a složené.
Hlavními funkcemi listu jsou fotosyntéza,výměna plynů a hospodaření s vodou v rostlině.

Listy tvoří potravu pro býložravé živočichy, mohou obsahovat léčivé látky, anebo slouží jako koření.
Listy s řapíkem – řapíkaté, listy bez řapíku – přisedlé. Má-li list pouze jednu čepel, jde o list jednoduchý.
Od jeho tvaru je odvozen jeho název. Má-li list více čepelí (složený) nazývá se podle počtu čepelí
sudozpeřený (sudý počet) nebo lichozpeřený (lichý počet). Listy se mohou přeměňovat např. na trny nebo
na úponky.

  • Učivo v učebnici si přečtěte.
  • Téma a text opište do sešitu.
  • Do sešitu podle učebnice nakreslete rozestavění listů na stonku, uveďte příklady rostlin (uč.str. 34, obr. 56).
  • Do sešitu nakreslete list srdčitý,laločnatý,čárkovitý, uveďte příklady (uč. str. 34, obr. 55).
  • Podívejte se, co kvete za rostliny v dubnu: https://botanika.wendys.cz/index.php/component/tags/tag/doba-kvetu-duben