Sportovní třídy

Sportovní třídy se zaměřením na lední hokej mají na naší škole dlouhou tradici. Jejich nespornými výhodami je úzká spolupráce školy s hokejovým klubem při tvorbě rozvrhů, na druhém stupni pak rozšíření výuky tělesné výchovy. Důležitou částí práce je také vzájemná komunikace třídních učitelů a trenérů. Třídy jsou otevírány podle zájmu rodičů, hokejoví žáci v ročnících, ve kterých nebyla specializovaná třída otevřena, jsou vřazeni do klasických tříd a jsou na tréninky a zápasy uvolňováni s ohledem na jejich školní i hokejové potřeby.