Logopedické třídy

Od školního roku 2014/2015 jsou na naší škole otevřeny třídy s logopedickým programem – speciální třídy pro děti s vadami řeči.

Pro koho je logopedická třída vhodná?

  • třída je určena dětem s poruchou  komunikačních schopností, bez postižení intelektovýchschopností
  • SPC doporučuje vřazení, o přijetí rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů
  • vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu naší školy
  • v rámci českého jazyka je navýšena logopedická péče ( 2 hodiny týdně )

Výhody logopedické třídy:

  • vyučuje speciální pedagog
  • snížený počet žáků ve třídě
  • logopedické hledisko je uplatňováno ve všech předmětech
  • spolupracují: učitel, pracovník Speciálního pedagogického centra a logoped