7.B

Rozvrh VII.B 2020/2021
7.B0123456789
POČJDHVVOM
ÚTAJ/AJZMČJVPVP
STFAJ/AJTV/TVMČSP/IFČSP/IF
ČTČJMZDVOVV
TH (1/měsíc)MAJ/AJTV/TVČJF