5.B

Rozvrh V.B 2019/2020
5.B0123456789
POČJMČJČSAJIF
ÚTČJM ČSTV AJ
STČJMHVČJ
ČTČJMČS
ČJMTVČS AJ