Category Archives: V.H

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

Provoz hokejových tříd-upřesnění

Upřesnění informace ke  školní družině:

Nutnost vyzvednutí žáka do 15.00 hod.  platí pouze pro den, kdy je  autobus odváží  na zimák (měli mít trénink). 

V ostatních dnech chodí do ŠD podle času, který jste uvedli na přihlášce.

Žáci, kteří měli mít ranní trénink, mohou nastoupit do ŠD  (6.00-7.40 hod.). 

Tato opatření platí do odvolání (zasedání vlády 12.10. může vše změnit).

 

Informace pro hokejové třídy 1.-9.roč. / 12. – 23.10.2020

V době krizového opatření v souvislosti s tréninky (školní i oddílové jsou zrušeny) platí následující pokyny:

I.stupeň

  • nástup do školy vždy od 7.55 hod
  • v době školního tréninku se bude vyučovat jiný předmět, dále žáci pokračují podle původního rozvrhu (výjimka je 12.10. pro 5.H – končí v 11.35 hod.)
  • po vyučování odchod na oběd, do školní družiny nebo domů (žádný svoz na zimní stadion nebude)
  • děti ze školní družiny si rodiče vyzvednou nejpozději v 15.00 hod.

II.stupeň:

  • místo ranních školních tréninků zůstávají žáci doma, do školy přijdou až na 9.40 hod.
  • zimní stadion je uzavřen, svozy autobusem se nekonají
  • po skončení vyučování odchází žáci na oběd a domů

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

5.H 15. týden Učivo od 22. 6. do 26.6. 2020

Vážení rodiče a moji milí kluci, tak nám téměř končí školní rok a já vám musím velice poděkovat za zvládnutí učiva a poslední domácí úkoly. Většina  z vás zvládla  přinést vzorně vypracované úkoly a nebo se omluvili, že dokončí během prázdnin.
Prosím vás o to, abyste ještě do konce prázdnin  a během nich zkusili zopakovat a dokončit zadané úkoly. Je to pro vaše dobro a start na 2. stupeň není lehký.
Budete mít ještě plno cvičení v pracovních sešitech, která vám pomohou opakovat učivo. Zůstávají vám učebnice, tak je využijte. Vracet je budete v prvním týdnu školního roku, tak je dejte do pořádku.
Těším s na vás 30.6. při předávání vysvědčení. Nezapomeňte si čestné prohlášení a roušku!!!
Další pokyny jsou na stránkách školy…

Vážení rodiče, přeji Vám i klukům krásné prázdniny, dovolenou  a hlavně všem pevné zdraví.
Mgr.Miroslava Malířová

Český jazyk – Stavba souvětí
– učebnice str.170, ústně cv. 1 a 2
– Spojování vět v souvětí, PS str. 71
-učebnice str.171, cv. 1a 2 ústně, cv.3 písemně
-Řeč přímá a nepřímá
-učebnice str. 173, 174 , PS str. 72
-Shrnutí učiva – souvětí, řeč přímá a nepřímá – Učebnice str. 175,ústně PS str. 73 podle pokynů
-Závěrečné opakování na prázdniny – učebnice str .177 – 181 – pomůže vám osvěžit si znalosti
-PS str.74 a 75, , PS str. 78 a 79- procvičování…
Čtěte,čtěte, čtěte!!!!!!!

Matematika
– Závěrečné opakování
– Procvičování v PS – Co už umíme a co jsme nestihli vypočítat
– učebnice 3, – numerace, slovní úlohy, opak.geometrie 5.roč. převody jednotek…
– dobře víte, co ještě potřebujete procvičit a kde máte ještě svoje rezervy…

Angličtina
-lekce 20 – učebnice str. 148 a 149
– slovíčka, poslech CD, článek Summer in Praque…čtení, překlad článku
– učebnice str. 160…I live in Praque – zelený rámeček – čti apřelož
– dopracuj a procvič si cvičení, která jsi dosud neudělal!!!

Člověk a jeho svět
– Vlastivěda
-Od totalitní moci k demokracii – učebnice str. 46 -48
-Opakování učiva str. 49 – otázky
-Závěrečné opakování str.50 a 51 si nechte na přípravný týden, ať se vrátíte do školy plni vědomostí….
– Přírodověda
– Učíme se hospodařit – učebnice str. 81 a 82
-Dobré rady na prázdniny str. 85
-Závěrečné opakování str. 85 a 86 – osvěžte si svou paměť!!!

Organizace závěru školního roku

 

Vyučování v týdnu od 22.-26.6. a 29.6.2020 proběhne podle následujícího modelu:

I.stupeň – denně  7.55-11.35 hod. + ŠD

II.stupeň – úterý 23.6. – 6.roč.-8.30 – 11.15hod.,  středa 24.6.- 7.roč. – 8.30-11.15 hod., čtvrtek 25.6.-8.roč. – 8.30-11.15hod.

(platí pro přihlášené žáky)

Vysvědčení bude vydáváno podle původního rozpisu z 11.6.2020

 

Vydávání vysvědčení se uskuteční  30.6.2020 .

Třídy budou rozděleny následovně:

1)    Třídy   2.A, 3.B, 3.H, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.B, 9.B

v 7.55 hod. vydávání vysvědčení chlapcům

v 8.30 hod. vydávání vysvědčení dívkám

Třída 3.H se rozdělí na 2 části podle pokynů třídní učitelky.

2)  Třídy 7.A, 7.B budou rozděleny do skupin podle výuky cizímu jazyku:

v 7.55 vydávání vysvědčení skupině p.Šulcové a p.Novákové

v 8.30 skupině p.uč. Lechnýřové

3)  Zbývající třídy půjdou v plném počtu.

1.A, 1.B, 1.C, 1.H. 2.H, 2.C, 3.A, 3.C, 4.H, 5.H, 6.H, 7.H, 8.A, 8.H, 9.A

POZOR!!!

Žáci kteří nebyli přihlášeni k docházce, musí při vstupu do areálu odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců a dodržovat hygienická opatření (nosit roušku).  čestné prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.